4b sigortalısı hakkında bilgi


4b sigortalısı kimlerdir, 4b sigortalı kapsamı, 4b sigortalı nasıl olunur gibi ençok merak edilen sorular ve cevapları.

Soru

4(b) sigortalısı kimlerdir?

Cevap

5510 sayılı Kanuna tabi olarak, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır.

Soru

2010 yılına ait Emzirme ödeneği tutarı ne kadardır?

Cevap

2011 yılı için tespit edilen Emzirme ödeneği tutarı;yaşayan her çocuk için 80 TL’dir.

Soru

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının prime esas kazançları nasıl uygulanacaktır?

Cevap

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında ödeyecekleri primler Prime esas günlük kazanç alt sınırı (26,55 TL) ile üst sınırı (172,58 TL); 01.07.2011-31.12.2011 tarihleri arasında Prime esas günlük kazanç alt sınırı (27,90 TL) ile üst sınırı (181,35 TL) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olarak uygulanacaktır.

Soru

4/b (BAĞ-KUR) sigortalısıyım. Askerlik borçlanması yapmak istiyorum. Hangi belgelerle, nereye müracaat etmem gerekir?

Cevap

4/b kapsamında askerlik borçlanmasını yapabilmeniz için; SGK İl Müdürlüğünden alacağınız “askerlik borçlanma belgesini”, bağlı bulunduğunuz askerlik şubesinden tastik ettirip, dosyanızın bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne vermeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Soru

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları prim borçlarının olması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler mi?

Cevap

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sağlık hizmeti sunucularına başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Soru

5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında BAĞ-KUR sigortalısı olanların primleri nasıl yatırılacaktır? Aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerekli midir?

Cevap

Bağımsız çalışanların primleri kendileri tarafından yatırılacaktır. Ayrıca “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” istenmemektedir.

Soru

BAĞ-KUR’luların ölüm sigortasından yararlanma şartı nedir?

Cevap

Yeni düzenleme ile ölüm sigort

Soru

Babam 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı iken vefat etti. Cenaze ödeneği alabilmemiz için prim şartı aranıyor mu?

Cevap

Babanızdan dolayı cenaze ödeneği alabilmeniz için; babanızın en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.

Soru

4 b (BAĞ-KUR) sigortalısıyım. Uğradığım iş kazasını Kurumunuza zamanında bildiremedim. Ne yapmam gerekir?

Cevap

İş kazasına uğrayan BAĞ-KUR sigortalıları, durumlarını zamanında Kurumumuza bildirmemeleri halinde, bu süre içinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamazlar.Tarafınıza ödenecek geçici iş göremezlik ödenekleri bildirim tarihinden itibaren ödenir.

Soru

Prim borcu olan 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısıyım. Doğum yapmam halinde analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Cevap

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının analık sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmeleri için, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.
YASAL DAYANAK: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 44. maddesi.

asından aylığa hak kazanma koşulu; en az 1800 gün prim ödeme şartına bağlanmıştır.

 

 

Kategori: Ssk