4c sigortası hakkında bilgi


4 c sigortalıları kimlerdir, 4c sigortası kapsamı, 4c sigortası ile ilgili bilgiler bu sayfada.

Soru

4(c) sigortalısı kimlerdir?

Cevap

5510 sayılı Kanuna tabi olarak, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle, 4(a) SSK ve 4(b) BAĞ-KUR statüleri dışında çalıştırılanlar, 4(c) sigortalısı sayılmaktadır.

Soru

4(c)’ye tabi Devlet memurunun ayın 23’ünde göreve başlaması halinde, “SGK işe giriş bildirgesi” ne zamana kadar verilmelidir?

Cevap

5510 sayılı Kanuna göre; ilk defa 4/(c) sigortalısı olarak göreve başlayan sigortalının işe giriş bildirgesinin, göreve başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde “e-sigorta” yoluyla Kurumumuza verilmesi gerekmektedir. Buna göre; göreve ayın 23’ünde başlayan bir sigortalının işe giriş bildirgesinin, bir sonraki ayın 7. günü sonuna kadar ( ayın 31 gün çekmesi halinde bir sonraki ayın 6.günü sonuna kadar) “e-sigorta” yoluyla Kurumumuza verilmesi gerekmektedir.

Soru

5510 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığı iştirakçilerinin malülen emekli olma şartı nedir?

Cevap

Yeni Kanunda;
Malüllük sigortasından aylığı hak kazanma koşulu; *En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 1800 gün, *Sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde ise; belli bir sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün prim ödeme şartına bağlanmıştır.

Soru

01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa devlet memurluğuna giren bir kişi, sağlık hak sahipliğinden nasıl yararlanabilir?

Cevap

01.10.2008 tarihinden sonra işe giren devlet memurları, SGK İl Müdürlüklerine müracaat ederek sağlık hak sahipliği işlemlerini yaptırabilirler.

Soru

Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra 4/c sigortalısı olarak göreve başlayanların sağlık hak sahipliği işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan mı yoksa Kurumlarından mı yapılmaktadır?

Cevap

5510 sayılı Kanun kapsamında 01.10.2008 tarihinden sonra 4/c sigortalısı olarak göreve başlayanlar, işe giriş bildirgesi ve nüfus cüzdanı ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müraacat etmeleri halinde aktivasyon işlemleri yapılacaktır.

Soru

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Devlet Memuru oldum. Sigortalılığım ne zaman başlar?

Cevap

4/c kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin sigorta hak ve yükümlülükleri, göreve başladıkları tarihten (günden) itibaren başlar.

Soru

5510 sayılı Kanuna göre, Kamu Görevlilerinin tescil İşlemleri nasıl yapılmaktadır.?

Cevap

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre göreve başlayan Kamu Görevlileri; göreve başladıkları tarihten itibaren sigortalı sayılacaklardır. İlgili Kurum tarafından; bu tarihten itibaren 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile, Kurumumuza “e- sigorta” yoluyla bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Soru

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra Devlet Memuru oldum. 6 ay çalıştıktan sonra istifa ettim. Sigortalılığım ne zaman sona erer?

Cevap

5510 sayılı Kanuna tabi işe giren Kamu görevlilerinin istifa, çekilmiş sayılma, görevine son verme gibi durumlarda sigortalılıkları, görevden ayrıldıkları gün sona erer.

Soru

5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamında sigortalı olanlar, geçici iş göremezlik ödeneği alabilirler mi?

Cevap

5510 sayılı Kanununa tabi 4/c sigortalıları için; Kısa Vadeli Sigorta kollarına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Dolayısıyla geçici iş göremezlik ödeneği alamayacaklardır.

Soru

Emekli Sandığı (4/c) çalışanıyım. Malülen emekli olma aşamasındayım ve raporluyum. Bu süre içinde 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde, Emekli Sandığı ve 4/a (SSK) primleri aynı anda yatarsa hangisi geçerli olur?

Cevap

5510 sayılı Kanuna göre sigortalılık hallerinin çakışması durumunda; öncelikle Emekli Sandığına tabi olarak geçen süreler geçerli olacaktır. Buna göre, Emekli Sandığı ve SSK primlerinin aynı anda yatırılması halinde SSK’ya tabi olarak geçen hizmetler geçersiz, yatırılan primler ise yersiz olacak ve hizmet hesabında sadece Emekli Sandığına tabi olarak geçen süreler esas alınacaktır.

Kategori: Ssk