A harfi ile başlayan isimlerin adların anlamları


Abad isminin adının anlamı manası : Şen, bayındır,Sonsuz gelecek zamanlar.
(Erkek)

Abbas isminin adının anlamı manası :  1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib . Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek*ke’nin fethinde müslüman olmuştur..
(Erkek)

Abdullah isminin adının anlamı manası :  Allah’ın adamı- Allah’a ait olan, onun yolundan giden kişi
(Erkek)

Abidin isminin adının anlamı manası :  Dua eden / Duacı
(Erkek)

Acar isminin adının anlamı manası : Becerikli,atılgan,ele avuca sığmaz.
(Erkek)
(Bayan)

Acun isminin adının anlamı manası : Dünya,varlık.
(Erkek)

Açelya isminin adının anlamı manası : Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.
(Bayan)

Adalet isminin adının anlamı manası : Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.
(Bayan)

Adem isminin adının anlamı manası : Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam
(Erkek)

Adil isminin adının anlamı manası :  Adaletli / Hakça davranan
(Erkek)

Adile isminin adının anlamı manası : Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.
(Bayan)

Adnan isminin adının anlamı manası : Bir yere yerleşip ikamet eden, mukim.Cennette ölüm*süzlüğe kavuşan kimse.
(Erkek)

Adnan isminin adının anlamı manası :  Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
(Erkek)

Afet isminin adının anlamı manası : İnsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket
(Bayan)

Affan isminin adının anlamı manası : Kendini kötülüklerden uzak tutan
(Erkek)

Afife isminin adının anlamı manası : iffetli,namuslu kadın
(Bayan)

Afife isminin adının anlamı manası : Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst
(Bayan)

Afitap isminin adının anlamı manası : Güneş / Çok güzel
(Bayan)

Afitap isminin adının anlamı manası :  Güzel yüz
(Bayan)

Afra isminin adının anlamı manası : Ayak değmemiş ak toprak,Pembeye çalar beyaz.
(Bayan)

Agah isminin adının anlamı manası : Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık
(Erkek)

Ahmed isminin adının anlamı manası : En çok övülmüş, sevilmiş
(Erkek)

Ahmet isminin adının anlamı manası : Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden
(Erkek)

Ahsen isminin adının anlamı manası : En güzel, Çok güzel
(Bayan)

Ahu isminin adının anlamı manası : ceylan,karaca,gözleri ceylan gözüne benzeyen kadın.
(Bayan)

Ajda isminin adının anlamı manası : Üzeri çentik çentik, diş diş olan şey
(Bayan)

Akad isminin adının anlamı manası : Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
(Erkek)

Akasya isminin adının anlamı manası : Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç
(Bayan)

Akgül isminin adının anlamı manası : Beyaz gül, gül gibi
(Bayan)

Akgün isminin adının anlamı manası : Aydınlık gün
(Bayan)

Akın isminin adının anlamı manası :  Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı
(Erkek)

Akif isminin adının anlamı manası : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen
(Erkek)

Akil isminin adının anlamı manası : Akıllı , Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan
(Erkek)

Akile isminin adının anlamı manası : Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı.(Arabca)
Kadn
Akile / Akil Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı.(Arabca)
(Erkek)

Aktan isminin adının anlamı manası : (Türkçe)Parlak, aydınlık sabah.
(Erkek)

Alaaddin isminin adının anlamı manası : Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan
(Erkek)

Alara isminin adının anlamı manası : Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen , Kırmızı süs anlamında bir tamlama
(Bayan)

Alarcın isminin adının anlamı manası : Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan
(Bayan)

Alçin isminin adının anlamı manası : Kırmızı renkli küçük bir kuş türü
(Bayan)

Aldemir isminin adının anlamı manası :  Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir
(Erkek)

Alev isminin adının anlamı manası : Ateşin çıkardığı yalım
(Bayan)

Aleyna isminin adının anlamı manası : Allah’ın iyi kullarından olanlar
(Bayan)

Aleyna isminin adının anlamı manası : Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan
(Bayan)

Ali isminin adının anlamı manası : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse
(Erkek)

Alican isminin adının anlamı manası : Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken
(Erkek)

Alim isminin adının anlamı manası : Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse
(Erkek)

Alisa isminin adının anlamı manası : asil,soylu
(Bayan)

Alişan isminin adının anlamı manası : Şan ve şerefi yüksek olan,çok değerli
(Erkek)

Aliye isminin adının anlamı manası :  Yüce, yüksek
(Bayan)

Aklın isminin adının anlamı manası :  (Türkçe)1. Sevdalı, ışık, vurgun. 2. Fakir, zayıf.
(Erkek)

Almila isminin adının anlamı manası : Elma gibi kırmızı yanaklı güzel
(Bayan)

Almina isminin adının anlamı manası :  Al elma / ekleyen : Yağmur USLU
(Bayan)

Almira isminin adının anlamı manası : ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık
(Bayan)

Alp isminin adının anlamı manası : Yiğit, soylu, kahraman Türkçe adlarda bazen başa ya da sona da konulan ek
(Erkek)

Alparslan isminin adının anlamı manası : Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında
(Erkek)

Alper isminin adının anlamı manası : Alp + Er Cesur (Erkek)
Soylu (Erkek)
anlamında
(Erkek)

Alptekin isminin adının anlamı manası : Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu
(Erkek)

Altan isminin adının anlamı manası : Al + Tan Kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi
(Erkek)

Altan isminin adının anlamı manası : Kızıl Şafak
(Bayan)

Atlar isminin adının anlamı manası : (Sunak) Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
(Erkek)

Altay isminin adının anlamı manası : Yüksek orman anlamında. Orta Asya’da bir sıradağ
(Erkek)

Altın isminin adının anlamı manası : (Altun) Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)
(Bayan)

Altuğ isminin adının anlamı manası : Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ
(Erkek)

Altun isminin adının anlamı manası : / Altın Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)
(Bayan)

Alya isminin adının anlamı manası : (Arapça.) Er. 1. Yüksek yer, yük*seklik. 2. Gök, sema.
(Erkek)

Ammar isminin adının anlamı manası : İnşa eden
(Erkek)

Andaç isminin adının anlamı manası : Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra
(Bayan)

Anıl isminin adının anlamı manası : Ölçülü davranan, hoşa giden kimse
(Erkek)

Aras isminin adının anlamı manası : Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
(Erkek)

Aras isminin adının anlamı manası : Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı
(Erkek)

Arda isminin adının anlamı manası : Hükümdar veya kumandan asası, İşaret olarak yere dikilen çubuk
(Erkek)
/(Bayan)

Arda isminin adının anlamı manası :  Halef, ardından gelen
(Erkek)

Argün isminin adının anlamı manası : Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün
(Erkek)

Arif isminin adının anlamı manası : Bilgi sahibi. Bilen, bilgili, irfan sahibi
(Erkek)

Arkan isminin adının anlamı manası : Temiz.temiz kanlı,arı kanlı
(Erkek)

Arkın isminin adının anlamı manası :  Yavaş, ağır, sa*kin, gelecek yıl.
(Erkek)

Artaç isminin adının anlamı manası : Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden
(Erkek)

Artun isminin adının anlamı manası : Gururlu, kendine güveni olan, vakur.
(Erkek)

Arzu isminin adının anlamı manası : İstek, özlem eğilim
(Bayan)

Asena isminin adının anlamı manası :  Türk Mitolojisinde Ergenekon destanında adı geçen dişi kurt
(Bayan)

Asım isminin adının anlamı manası : Temiz, namuslu, sağlam karakterli
(Erkek)

Asil isminin adının anlamı manası : Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan
(Erkek)

Aslan isminin adının anlamı manası : Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
(Erkek)

Aslı isminin adının anlamı manası : Kerem ile Aslı hikayesindeki sevgili
(Bayan)

Aslıhan isminin adının anlamı manası : Kökeni soylu han soyundan
(Bayan)

Aslin isminin adının anlamı manası :  Eski ermenilerdeki bir kraliçenin adı
(Bayan)

Asrın isminin adının anlamı manası : Bu asıra ait, bu devire uygun
(Erkek)

Asrın isminin adının anlamı manası : Çağdaş, bu asıra ait olan, asıra uygun olan
(Bayan)

Asude isminin adının anlamı manası : Sessiz, sakin dinlendirici
(Bayan)

Asuman isminin adının anlamı manası : Gök, gökkubbe, sema
(Bayan)

Asya isminin adının anlamı manası : Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
(Bayan)

Aşkın isminin adının anlamı manası : Aşmış, ileri, üstün/ Senin aşkın
(Bayan)

Ata isminin adının anlamı manası : Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge
(Erkek)

Atabey isminin adının anlamı manası : Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan
(Erkek)

Atahan isminin adının anlamı manası : Han soyundan gelen, soylu yiğit
(Erkek)

Atakan isminin adının anlamı manası : Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
(Erkek)

Atalay isminin adının anlamı manası : / Atılay Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
(Erkek)

Atanur  isminin adının anlamı manası : Atasından aldığı nuru taşıyan
(Erkek)

Atay isminin adının anlamı manası : Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü
(Erkek)

Ateş isminin adının anlamı manası : Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
(Erkek)

Ateş isminin adının anlamı manası : Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
(Bayan)

Atıf isminin adının anlamı manası : Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen
(Erkek)

Atıl isminin adının anlamı manası : İleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak
(Erkek)

Atılay isminin adının anlamı manası : / Atalay Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
(Erkek)

Atınç isminin adının anlamı manası : Atılgan / Atak
(Erkek)

Atilla isminin adının anlamı manası : / Attila Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı
(Erkek)

Atiye isminin adının anlamı manası : 1. Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye. 2. Gelecek, istikbal.
(Bayan)

Atlıhan isminin adının anlamı manası : At + Han kelimelerinden, İyi ata binen yiğit Han
(Erkek)

Attila isminin adının anlamı manası : /Atilla Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı
(Erkek)

Avni isminin adının anlamı manası : Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili
(Erkek)

Aybala isminin adının anlamı manası :  Ay gibi çocuk
(Erkek)

Aybars isminin adının anlamı manası :  Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı
(Bayan)

Aybel isminin adının anlamı manası : Ay gibi dikkat çeken, aya benzeyen güzelliğiyle farkedilen, seçilen
(Bayan)

Aybüke isminin adının anlamı manası : ay ışığı,ay gibi parlak,ay yüzlü,ay benizli,akıllı zeki.
(Bayan)

Ayca isminin adının anlamı manası : Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
(Bayan)

Aycan isminin adının anlamı manası : İçi aydınlık
(Bayan)

Ayça isminin adının anlamı manası : Hilal, ayın ilk günlerindeki hali
(Bayan)

Ayçin isminin adının anlamı manası : Ayçın, ay gibi, aya benzer
(Bayan)

Aydan isminin adının anlamı manası : Aya benzer ay gibi
(Bayan)

Aydın isminin adının anlamı manası : Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi
(Erkek)

Ayfer isminin adının anlamı manası :  Ayışığı
(Bayan)

Ayfer isminin adının anlamı manası : Ay ışığı
(Bayan)

Aygen isminin adının anlamı manası : Gönül dostu
(Bayan)

Aygül isminin adının anlamı manası : Ay gibi güzel ve parlak renkli
(Bayan)

Aygün isminin adının anlamı manası :  Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
(Erkek)

Ayhan isminin adının anlamı manası : Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han
(Erkek)

Aykan isminin adının anlamı manası : Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı
(Erkek)

Aykut isminin adının anlamı manası :  Kutlu ay, armağan, ödül
(Erkek)

Ayla isminin adının anlamı manası : (Türkçe) Ayın ve kimi yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale.
(Bayan)

Ayla isminin adının anlamı manası : Kadın, eş zevce /Ayın çevresindeki ışıklı daire
(Bayan)

Aylin isminin adının anlamı manası : (Türkçe.) Ay’a ait.
(Bayan)

Aynur isminin adının anlamı manası : Ay gibi ışıklı
(Bayan)

Aypare isminin adının anlamı manası : Ay parçası
Kadın
Ayperi isminin adının anlamı manası : Ay ve peri gibi çok güzel/ ekleyen : Yağmur USLU
(Bayan)

Aysel isminin adının anlamı manası : Ay gibi parlak ve güzel
(Bayan)

Aysima isminin adının anlamı manası : Çehresi, yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan.
(Bayan)

Aysu isminin adının anlamı manası : Ay gibi berrak su
(Bayan)

Aysun isminin adının anlamı manası : Ay gibi güzel ve parlaksın
(Bayan)

Ayşan isminin adının anlamı manası : Şanı ay gibi parlak olan
(Bayan)

Ayşe isminin adının anlamı manası :  Yaşam, dirlik,
(Bayan)

Ayşegül isminin adının anlamı manası : Güleç, güler yüzlü
(Bayan)

Ayşen isminin adının anlamı manası : Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık
(Bayan)

Ayşin isminin adının anlamı manası : Ay gibi, aya benzeyen
(Bayan)

Aytaç isminin adının anlamı manası : Başında ay gibi ışıklı taç bulunan Ay + Taç
(Erkek)

Aytaç isminin adının anlamı manası : Ay gibi taçlı
(Bayan)

Aytekin isminin adının anlamı manası : Tek ay, uğur getiren ay
(Erkek)

Ayten isminin adının anlamı manası : Ay gibi beyaz tenli
(Bayan)

Aytuna isminin adının anlamı manası : Gökteki ay ile Tuna Irmagin’dan olusmus bir ad
(Bayan)

Aytül isminin adının anlamı manası : Tül gibi şeffaf ve ince ay ışığı gibi parlak
(Bayan)

Ayvaz isminin adının anlamı manası : (Arapça.) Er. 1. Arapça ivaz ke*limesinin bozulmuş şekli. 2. Eskiden kibar konaklarda yemek servisi yapan ve sokak işlerinde kullanılan Vanlı Ermenilere verilen ad. Ermeni uşak. 3. Karagöz perdesinin belli başlı tip*lerinden biri. 4. Köroğlu destanında bir kahraman.5.Koca, eş.
(Erkek)

Ayyüce isminin adının anlamı manası : Ay gibi parlak ve ulu.
(Erkek)
/(Bayan)

Azim isminin adının anlamı manası : Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, Azmeden, Azimli
(Erkek)

Azime isminin adının anlamı manası : Azmeden, yapmak için kesin kararlı / iri, kemikli yapılı
(Bayan)

Aziz isminin adının anlamı manası : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün
(Erkek)

Azize isminin adının anlamı manası : Onur sahibi yüce, ermiş
(Bayan)

Azmi isminin adının anlamı manası : Kemikli, kemikle ilgili / Azim sahibi
(Erkek)

Azra isminin adının anlamı manası : Delinmemiş bir inci
(Bayan)

Azra isminin adının anlamı manası : Bakire, el değmemiş,Hz. Meryemâ??e verilen ad. Ayak basılmamış kum
(Bayan)