Abant İzzet Baysal Üniversitesi ibu web adresi telefonu hakkında bilgi


http://www.ibu.edu.tr

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü 14280 BOLU
TEL: 0 374 254 10 00
FAX: 0 374 253 45 06
E-POSTA: bilgi@ibu.edu.tr
     
BİRİMİ DIŞ HAT TELEFON FAX

 FAKÜLTELER    
Bolu İzzet Baysal Tıp Fakültesi 0 374 253 45 68 0 374 253 45 59
Bolu Araştırma ve Uyg.Hast. 0 374 253 46 56 0 374 253 46 15
Eğitim Fakültesi 0 374 253 45 08 0 374 253 46 41
Fen Edebiyat Fakültesi 0 374 253 43 24 0 374 253 46 42
İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi 0 374 253 45 07 0 374 253 45 21
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 0 374 253 46 40 0 374 253 45 58
     
ENSTİTÜLER    
Fen Bilimleri Enstitüsü   0 374 253 49 64
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 380 541 44 94 0 380 541 44 94
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 374 253 49 65 0 374 253 49 71
     
YÜKSEKOKULLAR    
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 0 374 253 45 71 0 374 253 46 36
Bolu Sağlık Y.O.   0 374 253 45 57
Kemal Demir Fizik Ted.ve R.Y.O. 0 374 270 14 56 0 374 270 14 58
     
MESLEK YÜKSEKOKULLARI    
Bolu Meslek Yüksekokulu 0 374 270 14 52-53-54 0 374 270 14 59
Gerede Meslek Yüksekokulu 0 374 311 32 28 0 374 311 65 60
Mengen Meslek Yüksekokulu 0 374 356 37 50 0 374 356 37 51
Mudurnu Meslek Yüksekokulu 0 374 421 62 33 0 374 421 62 32
     
İDARİ BİRİMLER    
Genel Sekreterlik 0 374 253 45 05 0 374 253 46 39
Basın ve Halkla İlişkiler 0 374 253 45 18 0 374 253 45 06
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 0 374 253 45 10 0 374 253 45 26
Hukuk Müşavirliği 0 374 253 46 52 0 374 253 49 63
İdari ve Mali İşler Daire Başk. 0 374 253 46 53 0 374 253 46 38
Kültür Merkezi Müdürlüğü 0 374 253 45 70 0 374 253 49 69
Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk. 0 374 253 45 56 0 374 253 45 55
Öğrenci İşleri Dai.Bşk. 0 374 253 46 84 0 374 253 46 43
Personel Daire Başkanlığı 0 374 253 45 17 0 374 253 46 34
Sağlık Kültür ve Spor Dai.Başk. 0 374 253 45 16 0 374 253 46 37
Yapı İşleri ve Teknik Dai.Bşk. 0 374 253 45 09 0 374 253 46 44