Abone İtiraz Memuru (su) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Tahakkuku yapılmış olan su ve atık su bedellerine abonelerce yapılan itirazları ilgili yönetmelik ve su satış tarifesine göre sonuçlandıran kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Abone İtiraz Memuru (su) ,  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tahakkuku yapılmış olan su ve atık su bedellerine abonelerce yapılan itirazları zamanında sonuçlandırmak,
b) Abonelerce yapılan başvuruya yasal sürede cevap vermek,
c) Yapılan iş ve işlemlere ait kayıtları eksiksiz tutmak,
d) İşle ilgili belgeleri dosyalamak, muhafaza etmek,
e) Abonelerin iş izlemelerini kolaylaştırmak,
f) İşlemler sırasında gizlilik kurallarına riayet etmek,

 vb. görev ve işlemleri yerine getirir.