Açıköğretim aöf Not durum belgesi Transkript


Öğrencilerin öğrenim süresince okudukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belgedir. Bu belge, yurt dışında öğrenim görmek isteyen veya başka bir fakülteye kayıt yaptıranlar, ve mezun öğrencilere gerekli olmaktadır. Bu belgeyi öğrenciler kendileri alabileceği gibi, dilekçelerinde belirttiği kişi ve kurum ve kuruluşlara da gönderebilir.

Mezunlara diploma ile birlikte verilir. Bu belge özenle saklanmalı, gerektiğinde noter tasdikli sureti kullanılmalıdır.

Ara sınıf öğrencileri bu belgeyi Eskişehir Merkez bürodan isteyebilirler.