Açıköğretim Fakültesi Aöf Bürolarının verdiği hizmetler


Ders Kitaplarının Dağıtımı

Ders kitaplarının dağıtımı, aksine bir duyuruda bulunulmadığı sürece bürolardan yapılacaktır.

İngilizce yabancı dil kitabı iki cilt, diğer ders kitaplarınızın tümü tek cilttir. İngilizce ders kitabının her iki cildi kayıt anında diğer kitaplarla birlikte verilecektir.

Öğrenci Belgesi

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, öğrenci belgesine dökülmesi gereken bilgilerinden bazıları bilgisayar kütüklerinde eksiktir. AÖF bürosuna bizzat başvurarak eksik bilgilerini tamamlayan öğrencilere hemen öğrenci belgesi verilecektir.

Öğrenciler öğrenci kimlik kartını alıncaya kadar postayla öğrenci belgesi isteyemezler.

Öğrenci belgesinin fotoğraflı veya fotoğrafsız olması isteğinize bağlıdır.

Askerlik Tecil İşlemleri

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, AÖF bürolarına bizzat başvurarak öğrenci durum belgesi (Ek-C2) almak isteyenlere, bilgisayar kütüklerindeki eksik bilgileri tamamlandıktan sonra belge verilecektir.

31 Ekim 2004 tarihine kadar askerlikle ilişiksiz belgesi alarak kayıt yaptıranlar da kayıt yaptırdıktan hemen sonra öğrenci durum belgesi alarak askerlik şubelerine verebilirler.

Öğrenciler, öğrenci kimlik kartını alıncaya kadar postayla öğrenci durum belgesi isteyemezler. Öğrenci kimlik kartını aldıktan sonra posta yoluyla öğrenci durum belgesi almak isteyen öğrenciler, dilekçelerini büroya gönderdikleri takdirde öğrenci durum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir.

29 yaşını doldurmuş öğrencilerimize askerlik kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ayrıca, kayıt olduğu yıldan başlamak üzere, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olarak İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi lisans öğrencilerinden 7. yılını dolduranlara, Açıköğretim Fakültesi önlisans programı öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara, öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için, öğrenci durum belgesi verilememektedir. Ancak bu durumda olan öğrencilere istedikleri takdirde yukarıdaki yasal durumu tespit eden bir yazı bürolarca verilmektedir.

Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyen öğrencilerimize “askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur” ibareli yazı düzenlenmekte olup, askerlik şubeleri bu yazılarla öğrencilerimizin kaydının silinmesini istemeden askere sevk yapabilmektedirler.

Not Durum Belgesi (Transkript)

Not durum belgesi, öğrencilerin öğrenimleri süresince okudukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belgedir.

Bu belge, daha çok yurt dışında öğrenim görmek isteyen, başka bir fakülteye kayıt yaptırıp muafiyet talep eden veya mezun olan öğrencilere gerekli olmaktadır.

Not durum belgesi, öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi, öğrencilerin dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir.

Ayrıca mezunlara diplomaları ile birlikte bir de not durum belgesi (Transkript) verilmektedir. Bu belgenin özenle saklanması ve gerektiğinde noter onaylı suretinin kullanılması mezunlarımızın yararına olacaktır.

Yeniden Öğrenci Kimlik Kartı Düzenletme

Öğrenci kimlik kartını yitiren veya kimlik kartı kullanılamaz hale gelen öğrencilerin, AÖF bürosuna bizzat başvurarak, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri halinde öğrenci kimlik kartı yeniden düzenlenecektir.

Bunun için;

  1. Öğrenci kimlik kartınızı kaybettiğinizi belirten dilekçe,
  2. Öğrenci kimlik kartınızı kaybettiğinizi belirten gazete ilanı (mahalli gazeteler de olabilir) veya polis karakollarınca kimliğin kaybedildiğini belirten tutanak fotokopisi.
  3. 10.000.000 TL.lık kimlik bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası ESKİŞEHİR Şubesi 304230 nolu hesabına yatırarak bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna BİZZAT başvurunuz.

Hazırlanan yeni öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan teslim alabilirsiniz.

Bu nedenle bağlı olduğu büro dışında herhangi bir AÖF bürosundan başvuran öğrenciler, kimlik kartlarını başvurdukları değil kayıt yaptırdıkları bürodan alabilirler.

Kimliğinizi bürodan alabilmeniz için, fotoğraflı özel kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) büroya bizzat başvurmanız gerekir.

Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğrenci kimlik kartı çıkartılması mümkün değildir.

Kayıt Silme

Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan bürolarından birisine bizzat başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

Kayıt sildirmek için;

  1. Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,
  2. Öğrenci kimlik kartını,
  3. İkinci taksit ödemelerini gösteren banka dekontunu veya Buro-Web sitesinden aldıkları internet çıktısını, başvurdukları AÖF il bürosuna vermeleri gerekir.

KAYIT SİLME İŞLEMİ BİZZAT ÖĞRENCİNİN KENDİSİ TARAFINDAN YAPTIRILACAKTIR. Anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınların kayıt sildirmesi mümkün değildir.

Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz.

Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliklerini kanıtlamaları gerekir. Aksi takdirde kayıtları silinmez.

Kayıt silme işlemi öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Üniversitemiz merkezi bilgisayarına aynı anda bildirildiği ve kayıt silme işleminden dönülmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.

Kaydı silinen öğrencinin ÖSYM sınavları sonunda yerleştirilmesi dışında sisteme yeniden kaydı mümkün değildir.

Önlisans Yazısı

1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olan İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi Lisans öğrencilerine Açıköğretim Fakültesi bürolarına yazılı olarak başvurmaları halinde verilen bir belgedir.

Önlisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmemektedir.

Önlisans yazısı, yıl sonu veya bütünleme sınav sonuçları öğrencilerin eline geçtiği tarihten itibaren en erken 15 gün sonra hazır olmaktadır.

Sınav sonuçları Fakültemize ulaştıktan sonra sınıf geçme işlemleri için gerekli olan 15 günlük süreden önce önlisans yazısının verilmesi mümkün olmamaktadır.

Bu nedenle önlisans yazısı isteyen öğrenciler bu süreden önce başvurmamalıdırlar. Başvurmaları halinde hiçbir belge verilmeyeceği bilinmelidir.

Önlisans Diploması

4 yıllık öğretim süresi olan İktisat, İşletme Fakülteleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olanlara fakültelerinden kayıtlarını sildirmek koşuluyla önlisans diploması verilmektedir. Önlisans diploması alan öğrenciler, lisans tamamlamak isterlerse her yıl bu fakültelerce verilen ilanlarda belirtilen kontenjan ve koşullara uygun olarak başvurabilirler. Başvuruları kabul edilenler 3. sınıfa kayıt yaptırarak öğretime devam edebilirler.

Lisans programlarından önlisans diploması alarak ayrılanlar, yukarıda açıklanan lisans tamamlama sistemi dışında kayıt yaptıramazlar. Bu adaylar yeniden ÖSYM sınavına girerek İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına yerleştirilseler bile 1. sınıftan öğretime başlarlar. Öğrencilere geçmiş yıllarda başardıkları dersler için muafiyet tanınmaz.

Önlisans Diploması Almak İçin Ne Zaman, Nereye ve Nasıl Başvuracaksınız?

Sınav sonuç bildirim belgesi postadan elinize ulaştıktan sonra, herhangi bir AÖF bürosuna, “kaydınızın silinerek önlisans diploması düzenlenmesini açıkça belirten” imzalı, adresli dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınızla bizzat başvurabilirsiniz.

Başvuru dilekçeniz ve öğrenci kimlik kartınız büroca incelenecek ve uygun bulunması halinde önlisans diploması düzenlenmek üzere başvurunuz merkeze bildirilecektir.

Büroya başvurduktan 15 gün sonra hazır olacak diplomanızı, başvurduğunuz bürodan bizzat alabilirsiniz. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya noter vekaletnamesi getirenlere verilir. Bunun dışında hiç kimseye verilmez.

Hazırlanan önlisans diplomasındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek için, diploma almaya gelirken mezunların nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

Öğretim gideri ve cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısının 2. taksidini ödemeyen öğrenciler, yasal faiziyle birlikte borçlarını ödemeden diploma alamazlar.

Lisans ve Önlisans Diplomasını Kaybedenlere Verilen Öğrenim Belgesi

Fakültenizden almış olduğunuz diplomanızı kaybetmeniz halinde bir defaya mahsus olmak üzere; “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi” verilmektedir.

Bu belgeyi alabilmeniz için;

  • Diplomanızı kaybettiğinizi belirten gazete ilanı, (mahalli gazeteler de olabilir)
  • Öğrenci numarası, mezun olduğunuz öğretim yılı bilgilerini içeren dilekçeyle AÖF bürolarına başvurmanız halinde 15 gün içersinde belgeniz hazırlanmış olacaktır.
  • Belirtilen Tutardaki diploma kayıp belgesi bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı’nın T.C Ziraat Bankası ESKİŞEHİR Şubesi 304230 nolu hesabına yatırarak bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna BİZZAT başvurunuz.

Bu belgeyi başvurduğunuz bürodan imza karşılığında almanız gerekir. Belgenin 2. kez düzenlenmesi mümkün değildir.

Onur ve Yüksek Onur Belgesi

Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 maddeleri uyarınca öğrencilerimize ve mezunlarımıza verilmek üzere hazırlanan onur ve yüksek onur belgeleri, AÖF il büroları aracılığı ile teslim edilmektedir.

Öğrenci Bilgilerinde Değişiklik Yapılması

Öğrenciler, kayıt, kayıt yenileme, yıl içinde Üniversiteye vermiş oldukları adres, kimlik, öğrenci bilgilerinde, aşağıdaki başlıklarda verilen açıklamalara ve tarihlere uygun olarak değişiklik yaptırabilirler.

Adres, Sınav Merkezi Değişikliği

Adres değişikliği yapmak isteyen öğrenciler, değişiklik işlemlerini AÖF bürolarından veya http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinden yapabilirler.

Adres değişikliğini AÖF bürolarından yapmak isteyen öğrenciler bizzat başvurmak zorundadırlar. Eş, anne, baba, kardeş gibi yakınlar değişiklik yaptıramazlar. Ancak Açıköğretim Fakültesinde öğrenci adına işlem yaptırabileceğini gösteren noter vekaletnamesi olan şahıslar, vekaletname kapsamı dahilinde işlem yaptırabilirler.

Sınav merkezi değişikliği sınav organizasyonu başladıktan sonra yapılırsa, bir sonraki sınavlar için geçerli olur. Bu nedenle sınav merkezi değişikliği yaptırırken aşağıda verilen tarihleri ve açıklamaları göz önüne alarak işlem yaptırınız.

Kimlik Bilgileri Değişikliği

Öğrenciler, Fakültemiz bilgi işlem ortamındaki kimlik bilgilerinde (ad ,soyad, doğum tarihi, cilt no, sayfa no, kütük sıra no, nüfusa kayıtlı olduğu il – ilçe, mahalle – köy, askerlik durumu, özürlülük durumu) değişiklik olması halinde, değişen yeni bilgilere ait resmi belgelerle (mahkeme kararı, uluslararası aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) AÖF bürolarına başvurduklarında gerekli değişiklik yapılacaktır.

Ad, soyad, doğum tarihi bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, ücret ödemeden kılavuzun 4.5 maddesindeki açıklamaya uygun başvurarak yeniden kimlik kartı isteğinde bulunacaklardır.

Telefon Numarası Değişikliği

Üniversitemize vermiş olduğunuz telefon numaranızda değişiklik olması halinde AÖF bürolarından birine öğrenci kimlik kartınızla başvurarak telefon numaranızı değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, AÖF İl büroları, dikey geçiş ve ikinci üniversite başvurularının kabul edilmesi, yeni yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri ile kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ara, yıl sonu, bütünleme sınavları öncesi veya sınav günlerinde öğrenci kimlik kartını yada sınav giriş belgesini kaybedenlere öğrenci belgesi veya sınav giriş belgesi düzenlenmesi, yıl sonu, bütünleme sınavları sonunda düzenlenen önlisans ve lisans diplomalarının mezun öğrencilere teslim edilmesi ve öğretim gideri ile cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı 2. taksit ödemelerine ait ilgili dekontların toplanması hizmetlerini de yürütmektedirler