Açıköğretim Fakültesi Aöf Deneme Sınavları


e-Sınav hizmeti Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan öğretim gören öğrencilerinin, örgün sınavlar öncesi kendilerini denemeleri ve başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri amaçlanarak hazırlanmıştır.

e-Sınav soruları, gerçek sınav sorularının hazırlanma sürecine paralel olarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle bir derste birkaç deneme sınavı gerçekleştiren öğrenen, o anda resmi sınava girdiğinde alacağı sınav notuna benzer sonuçlarla karşılaşabilmektedir.

İnternet üzerinden yayınlanan sınavlar değerlendirmeye alınmaz, sadece öğrenenlerin kendilerini sınamalarına olanak verir.

e-Sınav hizmetine girildiğinde sorular, ilgili derse ait soru bankasından her ünite için rastgele seçilerek ekrana gelmektedir. Bu nedenle yeni bir sınav başlatıldığında aynı sorulara rastlanması mümkün fakat tamamen aynı sınava rastlanma olasılığı düşüktür.

Aşağıdaki Derslerin birçoğundan e-Sınav hizmetinden yararlanarak deneme sınavı olabilirsiniz.

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf
Genel Matematik
Genel Muhasebe
Genel İşletme
İktisada Giriş
Hukuka Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri
Davranış Bilimleri
İngilizce (ÖnLisans)
Muhasebe Uygulamaları
İktisat Teorisi
İstatistik
Ticaret Hukuku
Kamu Maliyesi
A.İ.İ.T
Yönetim ve Organizasyon
Finansal Yönetim
Maliyet Muhasebesi
Türk Vergi Sistemi
Uluslararası İktisat
Para Teo. ve Politikası
Devlet Bütçesi
İş ve Sos. Güv. Hukuku
İngilizce
Sermaye Piy. ve Finansal Kur.
Muhasebe Den. ve Mali Analiz
Uluslararası İşletmecilik
Maliye Politikası
İktisadi Kalkınma ve Büyüme
İktisat Tarihi
Finansal Ekonomi 

 

 

Deneme Sınavları sayfasına aşağıdaki linki tıklayarak girebilirsiniz.

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Esinav.aspx