Açıköğretim Fakültesi Aöf Ders Anlatım videoları

GENEL İŞLETME

1 İşletme Kavramı 18,06 MB.
2 İşletmelerin Kuruluşu 36,72 MB.
3 İşletmelerin Büyümesi 19,05 MB.
4 Sorular ve Yanıtlar 1 21,47 MB.
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Video…02/video05.wmv
6 İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk 21,78 MB.
7 Sorular ve Yanıtlar 3 20,53 MB.
8 Yönetim 21,09 MB.
9 Sorular ve Yanıtlar 4 16,09 MB.
10 İnsan Kaynakları Yönetimi 21,56 MB.
11 Sorular ve Yanıtlar 5 19,58 MB.
12 Pazarlama İlkeleri 20,12 MB.
13 Üretim Yönetimi 21,39 MB.
14 İşletme Bilgi Sistemi 18,39 MB.
15 Sorular ve Yanıtlar 6 20,23 MB.
16 Sorular ve Yanıtlar 7 18,66 MB.
17 Finansal Yönetim 21,12 MB.
18 Çokuluslu İşletmeler 19,93 MB.
19 Sorular ve Yanıtlar 8 20,02 MB.
20 Sorular ve Yanıtlar 9 17,56 MB.

Hukuka Giriş

1 Hukuk Kavramı 21,69 MB.
2 Hukukun Yaptırımı ve Sistemi 22,14 MB.
3 Hukukun Dalları 23,53 MB.
4 Hukukun Kaynakları 20,79 MB.
5 Hak ve Türleri 21,9 MB.
6 Gerçek Kişilik 20,57 MB.
7 Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik 20,08 MB.
8 Borç ve Sorumluluk 21,55 MB.
9 Temsil 20,9 MB.
10 Borcun İfası ve Sona Ermesi 20,47 MB.