Açıköğretim Fakültesi Aöf Diploma Notu Yükseltme


Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. Maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

?Son sınıf öğrencileri, genel not ortamalarını yükseltmek amacıyla, diploma almaya hak kazanmalarından itibaren bir ay içinde bir dilekçe ile başvurarak son iki sınıfın derslerinden istediklerini, daha önce başarmış olsalar bile, tekrar alabilir. Bu öğrencilerin diplomaları kendilerine kesinlikle verilmez ve dilekçeleriyle birlikte iptal edilmek üzere dekanlığa gönderilir. Bu öğrenciler, tekrar aldıkları derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu durumda son alınan not geçerli olur. Bu öğrencilere, tekrar derslerinde başarısız olmaları veya genel not ortalamalarını 2.00 nin altına düşürmeleri halinde, 18 inci madde uygulanır ve diplomaları ancak 22 nci maddedeki koşulları yeniden sağladıklarında verilir(Değişik: 16.06.2003 tarih ve 25140 sa R.G)?

Ancak bu uygulamada dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Not yükseltme için başvuracak adayların dikkat etmesi gereken hususlar:

– Not yükseltmeye diploma almaya hak kazanmalarından itibaren bir ay içinde başvurmak

– Not yükseltmeye başvuran öğrenciler, tekrar aldıkları derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Tekrar derslerinde başarısız olanlar diploma alamazlar.