Açıköğretim Fakültesi Aöf Kayıt Yenileme işlemleri


Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine kayıtlı öğrencilerin öğrenimlerine devamı sağlamak için her yıl (öğrencilik süresince) yapmaları gereken işlemdir. Öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri, öğrencilik hizmetlerinden (öğrenci belgesi, askerlik tecil belgesi vb) faydalanabilmeleri için kayıt yeniletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu hizmetlerden yararlanmalı mümkün değildir. Kayıt yenileme sırasında belirlenen esasların tamamına uymayan veya katkı payı ile öğretim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44.maddesine dayanılarak hazırlanan Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde şu hüküm yer almaktadır:

Madde 9- Kayıt yenileme için başvuru tarihi, süresi, şekli, kayıt yenilemede istenecek belgeler ve kayıt yenileme koşulları; ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.
Madde 10- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam edebilmek için her öğretim yılı başında 9 uncu maddedeki esaslara uygun olarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için izleyen öğretim yılında mutlaka kayıtlarını yenilemeleri gerekir. İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinerek ilişkileri kesilir.