Açıköğretim Fakültesi Aöf Kayıt Yenilemeyen Öğrencilerin Durumu


Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine kayıtlı öğrenciler kayıt yeniletmedikleri yılda öğrencilik hizmetlerinden faydalanamazlar. Bu öğrencilerin kayıt yeniletmedikleri yılı takip eden yıl içerisinde kesinlikle kayıt yeniletmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yukarıda açıklanan 10.madde gereği (“?İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinerek ilişkileri kesilir.”…) öğrencilerin kaydı silinir.

NOT: Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yeniletmedikleri yıllar öğrencilik sürelerinden düşülür. Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 16.maddesinde:

“Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılır.”bu durum açıkça belirtilmiştir.