Açıköğretim Fakültesi Aöf Merkez Büronun Verdiği Hizmetler


Askerlik Tecil İşlemleri

Bütünleme sınavları sonunda kayıtlı öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanlar için 31 Ekim’e kadar ayrı ayrı öğrenci durum belgesi düzenlenmekte ve ilgililerin askerlik şubelerine toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültece zamanında öğrenci durum belgesi gönderilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına başvurarak öğrenci durum belgesi düzenlettirerek şubelerine verebilirler.

Yabancı Ülkelerce İstenen Öğrenci Belgeleri ve Diğer Belgelerin Onaylanması

Bir kısım öğrencilerimizin ana ve babaları yurt dışında çalışmakta ve çocuğunun yüksek öğretimini sürdürmesi nedeniyle bulundukları ülkelerin sigorta ve benzeri kurumlarından bazı haklar elde etmektedirler. Bu hakların elde edilmesinde kullanılmak ve onaylanmak üzere yurt dışından gönderilen veya Sosyal Sigortalar Kurumunca bu amaca yönelik olarak istenen formlar Merkez Büro tarafından onaylanmaktadır. Bu nedenle yurt dışından gelen öğrenci belgelerinin onayı için mutlaka, ya posta ile veya bizzat Merkez Büro’ ya başvurulması gerekmektedir. Bürolar size bu konuda ancak bilgi vermekle yetinecek, herhangi bir belge onaylamayacaklardır.

Bazı öğrencilerimiz ise yurtdışına gönderilmek üzere normal öğrenci belgesi talep etmektedirler. Bu isteklerinizi “normal öğrenci belgesi istiyorum” diye açıkça ifade ettiğiniz takdirde, bürolar bu öğrenci belgesini vereceklerdir. Başka bir deyişle, yukarıda sözü edilen ve yurt dışından gelen belgenin onayı ile normal öğrenci belgesi istemek ayrı şeylerdir. Bürolar yurtdışından gelen belgelerinizi onaylamayacaklar, fakat istediğiniz normal öğrenci belgesini düzenleyeceklerdir.

İletişim Merkezi

Öğrenci hizmetleri AÖF il büroları aracılığı ile yürütülmektedir. Ancak, öğrencilerimizin çeşitli konularda bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla Merkez Büro’ ya bağlı olarak iletişim merkezi kurulmuş olup, öğrenciler aşağıda numaraları verilen telefonlardan bilgi alabilecekleri gibi mrkburo@anadolu.edu.tr adresine e-mail çekerek isteklerini yazılı olarak ulaştırabilirler.

Ayrıca Merkez Büro, mezun öğrencilerin lisans ve önlisans diplomalarının hazırlanarak bürolara gönderilmesi, diploma kayıp belgelerinin hazırlanması, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrencilerin takibi, kaydı silinenlerin Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bildirilmesi, iki yıl üst üste kaydını yeniletmediğinden kaydı silinecek öğrencilerin toplu kayıt silme işlemlerinin yapılması ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi, öğrencilerin 1. ve 2. taksit ödemeleriyle ilgili sorunların giderilmesi ve öğrenci kimlik kartlarını hazırlatarak AÖF il büroları aracılığı ile dağıtım işlemini de yürütmektedir.