Açıköğretim Fakültesi Aöf Sınavları Hakkında Bilgi


Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara, öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Öğrenciler, okudukları sınıftaki derslerden Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ara ve yıl sonu sınavına girecekler, yıl sonu sınavında başarılı olamayanlar, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına gireceklerdir.

Bulundukları sınıfta başarısız olan öğrenciler, yalnızca başarısız oldukları derslerden, borçlu geçen öğrenciler ise geçtikleri sınıfın derslerinin yanında borçlu oldukları derslerden de ara, yıl sonu ve bütünleme sınavına gireceklerdir.

Derslerin televizyondan yayınlanmasında meydana gelebilecek aksaklıklar, ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının yapılmasını ve bu sınavların kapsamlarını hiç bir şekilde etkilemeyecektir.

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi’nce yürütülmektedir.

Öğrencilerin, ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına hangi il, bina, salon ve hangi tarihte gireceği sınava giriş belgesiyle bildirilecektir.

Gönderilen SINAVA GİRİŞ BELGESİ eline geçmeyen veya bu belgelerini yitirenler, sınavlardan bir hafta öncesinden başlayarak belgelerini AÖF bürolarından temin edebileceklerdir.

Öğrenciler, kendilerine Anadolu Üniversitesi tarafından gönderilen sınava giriş belgesinde yazılı olan; sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınava girmek zorundadırlar. Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde veya zamanda telafi sınavı açılmaz. Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir. Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Sınav hakkının saklı tutulması sistem ve yönetmelik gereği mümkün olmadığından, mazeret beyan ederek başvuruda bulunanlara konu burada açıklandığından ve gereksiz yazışmaya meydan vermemek için cevap verilmeyecektir.

Mazeretleri nedeniyle ara sınavına katılamayan öğrenciler yıl sonu veya bütünleme sınavına, yıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.

Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar. Bu nedenle öğrenci kimlik kartını yitirenler, sınavlardan en az bir hafta önce, çalışma saatleri içinde, kılavuzlardaki açıklamalara uygun AÖF bürolarına başvuracaklardır. Başvuran öğrencilere kimlik kartları hazırlanıncaya kadar sadece sınavlarda kullanılmak üzere Sınavlarda geçerli öğrenci belgesi verilecektir. Kimlik kartı başvurusu yapmayan öğrencilere bu belge verilmeyecektir. Sınavda geçerli öğrenci belgesiyle sınava katılan öğrenciler, yeniden öğrenci kimlik kartı çıkartmak için başvuru yapmazlar ise, takip eden sınavlarda kendilerine öğrenci belgesi verilmeyeceği için, sınavlara katılamayacaklardır.

Sınavın yapıldığı cumartesi-pazar günlerinde de bürolarımız açık tutularak öğrencilerimize, sınavlarla ilgili hizmet verilmektedir.