açısal moment


Türkçe açısal moment
 
İngilizce angular momentum
 
Almanca Drehimpuls (m)
 
Fransızca moment(m) cinétique
 
Rusça  
 
Açıklama Dönen bir cismin, aynı eksene göre atalet momentinin ve açısal hızının çarpımı ile bulunan bir vektör değeri.