Âdâb kelimesinin anlamı

Edebler, güzel huylar, iyi haller ve davranışlar; her konuda haddini bilip sınırı aşmamak. Müfredi (tekili) edeb’dir.
Âdâba riâyetsiz hizmetin faydası yoktur. (Muhammed Ma’sûm Fârûkî)