Adana İli Madenleri


MADENLER
Jeolojik konumu nedeni ile Adana, çok çeşitli ve önemli yeraltı kaynaklarına sahiptir. Başta demir olmak üzere, krom, kurşun, çinko, altın, gümüş, boksit, manganez, barit, fosfat, kuvars kumu ve kuvarsit, alçı taşı, tuz, çimento hammaddeleri, yapı taşları, petrol, kömür, asbest, manyezit v.b. gibi pek çok madensel kaynak yörenin doğal kaynakları arasındadır.

Madenler

Bulunduğu Yer

Toplam Rezerv (Ton)

Yıllık Üretim
Miktarı (Ton)

Demir Feke-Mansurlu

10.000.000 Kalan

1 ? 1,5 milyon 
Demir Saimbeyli-Aşılık

3.200.000

50.000
Demir Kaburlut

427.000

Üretim Yok
Demir Beypınar

150.000

?

Demir Kozan-İnnilitepe

600.000

?

Fosfat Saimbeyli-Beypazarı

148.000

?

Grafit Feke-Mansurlu

Zuhur

?

Alüminyum Saimbeyli-Gümüteğtepe

4.500.000

?

Alüminyum Saimbeyli-kızılçatepe

5.500.000

?

Alüminyum Saimbeyli-Küçükakçaltepe

1.500.000

?

Alüminyum Saimbeyli-Elpen

22.000.000

?

Alüminyum Saimbeyli-Kalombeyli

200.000

?

Bakır-Kurşun-Çinko Tufanbeyli

48.000

Zaman-Zaman
Bakır-Kurşun-Çinko Kozan ? Horzam

20.000

?

Bakır-Kurşun-Çinko Tufanbeyli-Kirazlıyurt

49.000

?

Bakır-Kurşun-Çinko Tufanbeyli-Belbaşı

114.690

Üretim devam etmektedir.
Bakır-Kurşun-Çinko Tufanbeyli-Akçal

8.500

?

Krom Pozantı-Aladağ

213.000.000

?

Kuvars Feke-Köleli-Kızılyer

163.018.750

?

Kuvarsit Feke-Köleli-Ebeylideresi

93.018.750

?

Kuvarsit Feke-Kızılyer

70.000.000

?

Kuvarsit Tufanbeyli-Doğanbeyli

600.000.000

?

Kuvarsit Kozan ? Horzum

150.000.000

 

Manganez Ceyhan ?Dokuztekne

86.600.000

Zaman ? Zaman
Pomza

 

Kromit

 

Kaynak: Adana.gov.tr