Adana İli Nüfus Durumu


2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre; 1 849 473 olan ilimiz toplam nüfusunun
1. 397 853?ü şehirlerde (%64,90), 451 625?i (%35.10) ise köylerde yaşamaktadır.
Yıllık şehir nüfusu artış hızı %21.70, köy nüfusu artış hızı ise % 6.29?dur.
Büyükşehir nüfusu 1.130.710?dur. Erkek nüfus oranı %49.74, Kadın nüfus oranı %50.26?dır.
Nüfus yoğunluğu 178?dir. Bu rakam Seyhan ilçesinde 1.762, Yüreğir ilçesinde ise 324 kişidir.
Aynı ilde doğanlar %71, başka ilde doğanlar ise %29?luk orana sahiptir.
Adana ili şehir nüfusu açısından Türkiye beşincisi il nüfusu açısından ise Türkiye altıncısıdır.
Toplam nüfusun %76,31’nin Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden oluşan il merkezinde yaşamaktadır.

 

 

 

2000 Ekim ayında yapılan nüfus sayımına göre

İl Nüfusu

:

1.849.478
Büyükşehir Nüfusu

:

1.130.710
1990-1997 Nüfus Artış Hızı

:

%o 11.61
1997-2000 Nüfus Artış Hızı

:

%o 16.16

 

 

Şehir Merkezinde Nüfus Artış Hızı

1990-1997 Nüfus Artış Hızı

Seyhan

:

%o 31.12
Yüregir

:

%o 46.07

1997-2000 Nüfus Artış Hızı

Seyhan

:

%o 24.10
Yüreğir

:

%o 22.06