Adana İli Saimbeyli İlçesi Nüfus Durumu


2000 yılı Nüfus Sayımına göre İlçe Merkezi ve bağlı köylerinde 17.149 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 5.198’i İlçe Merkezinde, 11.951’i ise bağlı köylerde yaşamaktadır. İlçe nüfusunun eğitim düzeyi orta seviyede olup okuma yazma oranı %95 civarındadır.

Nüfusun Dağılımı: (2000 Yılı Nüfus Sayımı)

Erkek

Kadın

Toplam

İlçe Merkezi

2036

2034

4070

Köyler

7010

6695

13705

Toplam

9026

8729

17775

Nüfusun ilçe merkezi hariç hemen hemen tamamı orman köylüsü, fakir ve okumuş sayısı düşük olmasına rağmen okumaya ve özellikle çocuklarını okutmaya heveslidirler.Saimbeyli halkı, devlet tarafından getirilmek istenilen her türlü hizmet ve yeniliği benimsemeye meyillidir.

Kaynak: saimbeyli.gov.tr