Adana İli Ulaşım ve Haberleşme Olanakları


İlde ulaşım karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu ile yapılmaktadır. Pozantı ilçesi sınırlarında biten ve batıyı doğuya bağlayan Otoyol çalışmalarının il sınırları içindeki yapımı tamamlanmıştır.

KARAYOLU 
Devlet Yolu
İl sınırları içinde 454 km devlet yolu bulunmaktadır. Bunun 119 km ‘si beton asfalt, 335 km ‘si sathı kaplamadır.

İl Yolu
İlde 488 km uzunluğunda il yolu bulunmaktadır. Bunun 6 km ‘si beton asfalt, 353 km ‘si sathı kaplama, 18 km ‘si stabilize, 111 km ‘si toprak yol.

Otoyol
İlde 158 km uzunluğunda otoyol bulunmaktadır. Bunun 144 km’si yapımı tamamlanan, 14 km’si yapımı devam eden otoyoldur.

Köy Yolu
İlde 243 köy-bucak ve belde belediyesinin yolu asfalt, 183 köy-bucak ve belde belediyesinin yolu stabilize, 71 köy-bucak ve belde belediyesinin yolu tesviyedir. Ayrıca 55 köy-bucak ve belde belediyesi karayolu güzargahındadır. İl sınırları içinde asfalt yol uzunluğu 1.588 km, stabilize yol uzunluğu 1.156 km, tesviyeli yol uzunluğu 1.455 km, hamyol uzunluğu 14 km toplam yol uzunluğu 4.213 km’dir.  

KÖY YOLU AĞI (km)
Asfalt Stabilize Tesviye Hamyol Toplam
1.588 1.156 1.455 14 4.213
% 37,7 % 27,5 % 34,5 % 0,3 %100

HAVAYOLU
Adana Havaalanı 1937 yılında sivil-askeri havaalanı olarak hizmete girmiştir. 1956 yılında sivil havaalanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şehirden uzaklığı 3,5 km’dir.

Havalimanın
Pist Özellikleri : 45 m genişliğinde 2.750 m uzunluğundadır.
Apron Özelliği : 87.000 m2 boyutunda ve 9 uçak park kapasitelidir.
Ayrıca 7.200 m2‘lik zirai ilaçlama uçaklarına ayrılmış alan mevcuttur.

Tarifeli Uçak

:

THY + 3 özel firma
Toplam Şirket

:

17
Günlük Uçak Kapasitesi

:

216
Yıllık Uçak Kapasitesi

:

78.840
Günlük Yolcu Kapasitesi

:

13.700
Yıllık Yolcu Kapasitesi

:

5.000.000 kişi
Yıllık Yolcu Kapasitesine Göre Gerçk.

:

% 15
Yıllık Uçak Kapasitesine Göre Gerçk.

:

% 11.1
Direk Sefer Yapılan Ülkeler

:

S.Arabistan, K.K.Türk Cumhuriyeti
Carter Seferleri

:

Özellikle yaz aylarında tüm Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.

Adana Havalimanı Yurt Dışı Geliş-Gidiş Uçak ve Yolcu Sayısı (2004 Yılı)
Gelen Uçak : 1.117 – Gelen Yolcu : 218.393
Giden Uçak : 1.188 – Giden Yolcu : 229.557

01.01.2005-01.10.2005 tarihleri itibari ile Adana Havalimanı Yurt Dışı Geliş-Gidiş Uçak ve Yolcu Sayısı
Gelen Uçak : 1521 – Giden Uçak : 1257
Gelen Yolcu : 224.936 – Giden Yolcu : 202.783

İncirlik Havaalanı Yurt Dışı Geliş Gidiş Uçak ve Yolcu Sayısı
Gelen Uçak : 619 – Giden Uçak : 620
Gelen Yolcu : 3340 – Giden Yolcu : 3634

-1997 Yılına kadar yıllık 2,000,000 olan yolcu kapasitesi Dış Hatlar Terminalinin hizmete girmesiyle birlikte 5,000,000 yolcu/yıl’a çıkmıştır.

DEMİRYOLU
Demiryolu bağlantısının 1860’larda yapıldığı Adana istasyonundan bugün birçok kente ulaşım yapılmaktadır. Adana il sınırları içerisinde 156 km ana hat, 23 km çift hat (Yenice-Adana), 26 km istasyon yolları ve tali hatlar olmak üzere toplam 205 km demiryolu bulunmaktadır. Sınırlar içinde 11 adet istasyon vardır.

Demiryolu ilin Pozantı, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçelerinden, aynı zamanda Karaisalı ilçesi sınırlarından da geçmektedir. Devlet demiryolunun, içinden ve yakınından geçtiği köy ve kasaba sayısı 20’dir.  

2004 Yılı
Türkiye Demiryolu Uzunluğu Adana Demiryolu Uzunluğu Oran %
10.949 km 205 km 1,9
Türkiye Demiryolu Taşıma Adana Demiryolu Taşıma Oran %
18.177.000 ton 193.748 ton 1
Türkiye Geneline Göre Yolcu Adana Yolcu Taşıma Oran %
27.509.021 kişi 1.473.989 kişi 5,4

DENİZYOLU
Yumurtalık, Ceyhan, Karataş ilçeleriyle denize yolu olan uluslar arası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş limanı ve Toros Gübre Fabrikaları Limanı bulunmaktadır. Karataş ilçesinde bulunan balıkçı barınağı, yöre balıkçılarına hizmet vermektedir. 

HABERLEŞME
Telefonsuz yerleşim yeri bulunmamaktadır. Toplam ankesörlü telefon sayısı 2004 yılı itibariyle 2.014’tür. (kredi kartlı: 23, manyetik kartlı: 988, smart kartlı: 1003 araç telefon sayısı 3.731, mobil (cep) telefon sayısı 9.271, çağrı cihazı sayısı 1.950, kablolu tv. sayısı 42.305 dir. telgraf, teleks ve data ile internet hizmetleri yapılmaktadır.

Bir telefona düşen kişi sayısı : 3,97
Bir ankesörlü telefona düşen kişi sayısı : 921
2004 Yılı
Ev Telefon Sayısı İşyeri Telefon Sayısı Toplam Sayı
323.492 142.112 465.604

 

Sabit Telefon

Santral Kapasitesi

Bağlı Abone Sayısı

2004 Yılı Sonu

524.837

465.523

2005 Yılı (Ağustos)

520.645

460.054

Değişim Oranı %

%1 düşüş

%1 düşüş

ADSL Hizmetleri

ADSL Kapasite Bağlı Abone Sayısı Doluluk %’si
2004 Yılı Sonu

10.568

6.843

64,75

2005 Yılı (Ağustos)

21.776

18.059

82,93

Değişim Oranı %

2,06

2,64

 

İlde sanayi, ticaret, turizm, eğitim ve sağlık sektörlerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak hızlı bir iletişim sağlanması amacıyla haberleşme sisteminde önemli gelişmeler olmuş ve fiziki altyapı yatırımları gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: Adana.gov.tr