Adana Tufanbeyli İlçesi Nüfus Durumu


1997 nüfüs sayımında ilçenin nüfusu 19.898 olarak tesbit edilmistir. Bu nüfüsün 5.129?u ilçe merkezinde 14.769?u ise köylerde yaşamaktadır. İlçe nüfüsunun büyük çoğunluğu çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Sample Image

Cinsiyete göre ilçe nüfüsunun %52’si erkek, %48’i kadındır. Nüfüsun tamamı Türkçe konuşmaktadır.


2000 yılı nüfüs sayımında ilçenin nüfusu 22.672 olarak tesbit edilmistir.

Sample Image