ADENOZIN DIFOSFAT (ADP) HAKKINDA BİLGİ


ADENOZiN DiFOSFAT (ADP) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ADENOZiN DiFOSFAT (ADP) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ADENOZiN DiFOSFAT (ADP) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ADENOZiN DiFOSFAT (ADP) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ADENOZiN DiFOSFAT (ADP) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Adenosin diphosphat, Fr. Adenosin diphosphate, İng. Adenosin diphosphate. Adenozinle iki molekül fosfat asidinin birleşmesinden meydana gelen dinükleotit. Adenozin trifosfatın hidroliz ürünüdür. (Bkz. Adenozin Trifosfat)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi