Adıyaman ili nüfusu hakkında bilgi


Adıyaman ilinin 1997 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 690.386’dır. Bunun 394.268’i şehirlerde 284.731’i köylerde yaşamaktadır. 2000 yılı Ekim ayında yapılan nüfus sayımında ise İl genel nüfusu 810.260 olarak tespit edilmiştir. Adıyaman İl Merkezi nüfusu ise 282.510’dur. Köylerde ise toplam 223.776 kişi yaşamaktadır. 2008 yılı Tüik verilerine göre toplam nüfus 582.762 kişidir. Bu kişilerin 329.060 kişisi şehirlerde 253.702 kişisi köylerde yaşamaktadır.

2007-2008 Yılı yapılan nüfus sayımlarına ait sonuçlar :

İlimizdeki nüfusun % 72.1’in ticaret, tarım ve sanayi kesiminde çalışmaktadır. Buna rağmen ilimizdeki işsizlik oranı ise % 27.9 dur. Adıyaman şehrinin nüfus dağılımına göre ekonomik yapısının genel bir değerlendirmesini yaptığımızda tarım sektörünün de diğer sektörlere göre nisbi bir gerileme görülmesi ilin gelişmesi açısından olumludur. Ancak işsizlik sayısının giderek artması düşündürücüdür. Planlı ve istikrarlı kalkınmaya ayak uyduramayan Adıyaman GAP rüzgarından gerektiği gibi faydalanamamıştır.

İLÇE NÜFUSLARI

2001
2002
2003
2004
2005
2008
MERKEZ
223.834
227.044
231.947
237.456
240.541
254.505
BESNİ
78.146
78.004
78.828
77.019
76.904
80.468
ÇELİKHAN
13.751
13.905
14.930
14.858
15.202
15.547
GERGER
23.277
22.366
22.609
21.406
18.734
25.811
GÖLBAŞI
44.126
44.818
45.239
44.237
44.273
47.284
KAHTA
122.642
125.581
120.889
114.593
117.456
115.658
SAMSAT
12.980
11.021
10.177
9.843
9.530
10.356
SİNCİK
23.165
19.984
20.919
21.321
21.257
21.335
TUT
11.303
11.126
10.603
11.025
11.074
11.798
TOPLAM
553.224
553.849
556.141
551.758
554.971
582.762

Kaynak: adiyaman.gov.tr