Afyonkarahisar kültür ve tabiat varlığı akpınar mezar odaları


İlçesi: Bayat
Köyü: Sağırlı
Mevkii: Seydiler beldesi, Bayat-Sağırlı mahallesi arası
Konumu: Sağırlı Köyünün 1300 m güneyinde yer almaktadır.
Grubu: Arkeolojik Sitler
Nasıl Ulaşılır? Afyon-Ankara-Sağırlı yolu ile Sağırlı-Akpınar arası toprak yoldan

Akpınar Mezar Odaları Seydiler yerleşiminin doğusunda, Kuz İn Kaya Yerleşimi’nin güneydoğusunda Emirdağ-Sağırlı köyü Yukarı Mahallesi’nin güneybatısında yer almaktadır. İki grup mezar odası şeklinde olup, birinci grupta 6 adet mezar odası, zemine oyulmuş tekne biçimli mezarlar, kaklıklar ve sunu çukurları, ikinci grupta ise 8 adet mezar odası yer almaktadır.
Birinci grupta yer alan mezar odaları genellikle dikdörtgen giriş kapısından girilen tonoz tavanlı, dış cephede su tahliye kanalları bulunan mezar odalarıdır. Mezarlar kemerli, tekne biçimli olup tekne iç kısımları tahrip edilmiştir. Bununla birlikte 6 nolu mezar odasında kırma üçgen tonoz tavanlı, kare giriş kapısına dikey sedir mezar yer almaktadır. Birinci grup mezar odalarının bulunduğu kayalığın üst kısmında bulunan kaklıkların varlığı ve kayalığın yapısı Frigler?in Akpınar Yaylası?nı tapınım olarak kullandıklarını göstermektedir. Mezarlar tahrip edilmiş olup üçgen kırma tonoz tavanlı 5 nolu mezar odasındaki mezarlar tahrip edilerek düz duvar haline getirilmiş ve oda olarak kullanılmıştır. Mezar odasının giriş kapısı üzerinde kazıma çizgilerle yazı yer almaktadır. 4 nolu mezar odası üçgen kırma tonoz tavanlı olup, tavanda kemerler oluşturulmuştur. Mezar odası iç cephe duvarında üçgen alınlık içerisinde yeşil ve kırmızı renklerle yazılmış yazılar yer almaktadır. Benzer tavan yapısı Devrent İnleri?nde, İnpazarcık Kaya Yerleşimi?nde ve Kuz İn Kaya Yerleşimi?ndeki odaya çevrilmiş mezar odasında yer almaktadır.
İkinci grupta yer alan mezar odaları tonoz tavanlı olup bir ve iki katlı olarak yapılmışlardır. Burada da kemerli tekne mezarların tekne iç kısımları tahrip edilmiş olup bazı mezarların kemerlerinde kazıma çizgilerle yazılar yer almaktadır. Mezar odaları farklı biçimlerdeki giriş kapılarına sahiptir. Bir tanesi üstlü kemerli dikdörtgen biçimli nişler içerisinde yer alan dikdörtgen biçimli kapı iken bir başkasında ise mezar odasının ön bölümü olduğu görülmektedir. Bazı mezar odalarının giriş bölümleri ise kırılarak tahrip edilmiştir. Aşırı derecede tahrip edilen mezar odalarındaki kemerlerden sağlam kalanlar arasında kabartma geometrik süslemeler görülmektedir.
Akpınar Mezar Odaları gerek görünümündeki güzelliği gerekse Seydiler?de yer alan kültür ve tabiat varlıkları ile bir bütünlük oluşturması ve bulunduğu alanın yayla olması bakımından önemlidir.
İki grup halinde yer alan mezar odalarından özellikle ikinci grupta yer alanlarda, vadideki diğer kültür ve tabiat varlıklarında olduğu gibi burada da yoğun bir şekilde doğa ve insan tahribatı yoğun bir tahribatı gözlenmektedir. Mezar odalarının yaylada bulunması, bu alanın gelecekte mezar odalarının ziyareti yanı sıra piknik alanı olarak düzenlenebilmesine olanak verecektir. Seydiler beldesi, Sağırlı Mahallesi arasındaki yolun düzenlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara Valilik Makamı’nca gerekli talimatlar verilmiştir.

Kaynak: frigvadisi.org, T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi