Afyonkarahisar kültür ve tabiat varlığı alacaasma kayalığı ve inleri


İlçesi: İhsaniye
Kasabası: Döğer
Mevkii: Alacaasma Mevkii
Konumu: Döğerin kuş uçumu 4000 m doğusu, Memeç Kaya Yerleşiminin 1000 m kuzeydoğusundadır.
Grubu: Arkeolojik Sitler
Nasıl Ulaşılır? İhsaniye- Döğer-Sarıcaova yolundan

Döğer beldesinin doğusunda yaklaşık 4 km kadar uzaklıkta Memeç Kayalığı’nın kuzeyindeki kayalıklardan biridir. Kayalığın sarp yüzüne oyulmuş Bizans Dönemi’ne ait iki kilise (şapel), barınaklar ve mezar odaları vardır. Kilise sütunları kırılmışsa da kemerleri ve ayak yerleri korunmaktadır. Apsisin iç çevresinde seki biçiminde kenar yükselti (sunu yeri) ve yanlarda mezar tekne yerleri görülmektedir. Kilise girişinin sağında yazı varsa da kolay okunamamaktadır. Kilisenin sütunları ve giriş duvarları kırılmış, yazılar bozulmuş, kazınmış, kaçak kazı yapılmış durumdadır. Kiliselerin üst katında Avdalaz Yerleşimi?ndekine benzer bir tuvalet bulunmakta ise de son dönemde tuvalet de tahrip edilmiştir. Kayalığın üst düzlüğünde uca doğru olan kesimde M.Ö. 7. yüzyılda Frigler?in bu bölgeyi dinsel amaçla kullandıklarını gösteren kutsal alan, kaklıklar, sunak ve koltuklarla temel izleri görülmektedir. Bu durum Alacaasma Kayalığı?nın iki ayrı dönemde kutsal alan olarak kullanıldığını göstermektedir.
Ağıl ve barınak olarak kullanılmakta olan, kilise ve öteki barınaklar bu kullanımdan dolayı bozulmaktadırlar. Son bir yılda yapılmış kaçak kazı izleri vardır.
Yarıldak Kayalıkları, Sulu İn Kayalığı, Nallıhan Kayalığı ve İnleri, Memeç Kayalıkları, Emre Gölü ve civarındaki doğal ve kültürel varlıklarla birlikte önemlidir.

Kaynak: frigvadisi.org, T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi