Afyonkarahisar kültür ve tabiat varlığı Asar kayalığı


İlçesi: İhsaniye
Kasabası: Döğer
Mevkii: Döğer beldesi, Asar mevkii
Konumu: Döğer’in 3500 m kuzeydoğusu, Eski Döğer Kayalığı’nın 800 m kuzeydoğunda yer almaktadır.
Grubu: Arkeolojik Sitler
Nasıl Ulaşılır? İhsaniye-Döğer-Alanlı yolundan

Döğer?in yaklaşık 3,5 km kadar doğusunda olup, Eski Döğer Kayalığı’nın kuzeyindeki dere yatağı uzantısında ve buradan 800 m kadar doğuda yamaçla çıkılan bir tepe üzerinde sarp bir kayalıktır. Doğu-batı doğrultulu kayanın güney yüzündeki alt odalardan girilerek birbirine bağlantılı üst kat odalara çıkılmaktadır Odalar basit olup kayalığın bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Batı yönündeki çıkışta Roma Dönemi’ne ait tekne biçiminde oyulmuş mezar görülmektedir. Çevrede çok sayıda kaya parçaları dağınık olarak durmaktadır. Bunlardan güney ve güneydoğu kesiminde olanlardan bazıları işlenmiştir. İki adet açık hava tapınağı nitelikli niş mihraplı ve basamaklı, iki adet basamaklı sunak veya kurban kesim yeri, bir adet sarnıç veya oda nitelikli olmak üzere işlenmiş kaya parçaları vardır. Anıtlardan bir tanesi Asar Kayalığı Anıtı olarak literatüre geçmiştir. Anıtın ortasında Büyük Kapıkaya?da olduğu gibi niş bulunmakta ancak nişin içinde heykel bulunmamaktadır. Heykelin ya da idollerin ibadet sırasında konulduğu düşünülmektedir. Nişin üzerinde üçgen alınlık mevcuttur. Ancak alınlık aşınmıştır, güçlükle görülebilmektedir. Anıtın önünde 3 basamak yer almaktadır. İlk basamak çıkılan, ikinci ve üçüncü basamak sunuların konulduğu basamaklardır.
Asar Kayalığı günümüzde ağıl olarak kullanılmaktadır. Doğa ve insan tahribatı vardır.
Yerleşim yeri oldukça yıpranmış olup sunaklar ve tapınım alanları daha az yıpranmıştır. SİT M.Ö. I. bin veya Frig dönemine ait sunaklar ve tapınaklar ile Roma Dönemi?ne ait mezar, Bizans Dönemi?ne ait kaya yerleşimi vardır. Bu da Asar Kayalığı?nın M.Ö. I. binden M.S. I. bine kadar devam eden uzun bir süre yerleşim, tapınma ve mezar yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Geçmişte tahribat görmüş ancak şu anda ağıl olarak kullanıldığı için kaçak kazılara karşı korunmaktadır.

Kaynak: frigvadisi.org, T.C. Afyonkarahisar Valiliği, Acil Durum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM), Afyonkarahisar Özel İdaresi