AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ bölümü hakkında bilgi


AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programının amacı, hammaddesi ağaç olan malzemenin
işlenerek değerlendirilmesi; ağaçtan yapılan ürünlerin tasarlanması, üretimin planlanması,
ürünlerin kalite kontrolü alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bu programda eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim programı, ağacın hammadde olarak
kullanılmasını, ağaçtan işlenmiş ve yarı işlenmiş malzeme üretimini, çeşitli ağaç işleri
alanlarındaki üretim tekniklerini ve bunlarla ilgili yöntemlerin geliştirilmesini kapsamaktadır.
Ağaç işleri mühendisliği bölümünde fizik, matematik, kimya, biyoloji ve bazı sosyal bilim
alanlarında temel dersler, ağaç teknolojisi, ağaç fiziği ve kimyası, ağaç işleme makineleri,
üretim teknolojisi, üst yüzey işlemleri, teknik istatistik ve kalite kontrol, iç mimari-dekorasyon,
üretim planlaması vb. meslek dersleri okutulmaktadır. Çeşitli derslerdeki laboratuvar ve
çizim çalışmalarının yanı sıra, öğrenciler bir yarı yıl boyunca proje uygulaması için bölüm
atölyesinde çalışırlar. Ayrıca, öğrencilerin bölümce onaylanmış bir ağaç işleri fabrikasında
bir yarı yıllık endüstri uygulaması yapmak zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programına girmek isteyen bir öğrencinin, matematik ve fen
derslerinde başarılı olması gerekir. Ayrıca ekonomiye ilgi duyması, bir işletmede, başkaları
ile işbirliği halinde çalışabilmesi için ikna yeteneğine ve insan ilişkilerinde olumlu tutum ve
iletişim becerilerine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programını başarı ile tamamlayanlara “Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisi” unvanı verilmektedir. Dört yıllık program bir bütün olduğu halde iki yıllık öğretim
sonunda 66 kredilik dersi tamamlayanlardan ayrılmak isteyenlere iki yıllık yükseköğretim
gördüğüne dair bir “Önlisans Diploması” verilmektedir.

Çalışma Alanları

Ağaç işleri endüstri mühendisliği programını bitirmiş kişiler mobilya, doğrama, yonga, lif
levha, kaplama ve kereste fabrikaları ile prefabrik konut üretim alanlarında, ağaç işleri ile
ilgili işyerlerinde, endüstri kuruluşlarının projelendirilmesi, iç mimari dekorasyon, ağaç
kakma, müzik aletleri yapımı ile ilgili iş yerlerinde çalışırlar. Ağaç işleri mühendisleri faaliyet
alanlarına giren konularda üretimin planlanması, metot geliştirme ve konstrüksiyon
problemlerinin çözümlenmesinde yetki ile görev yaparlar. Bunun dışında ağaç işleri
endüstrisindeki tüm imalat alanlarında üretim mühendisi olarak sorumluluk yüklenirler; tutkal,
cila, boya, kaplama ve ahşap koruma maddeleri imalatıyla, yan sanayi alanlarında
danışman ve uzman olarak özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümü mezunları bu sektördeki nitelikli iş gücüne olan
büyük talep nedeniyle özel sektöre ait fabrika ve imalathanelerde çok kolay ve dolgun
ücretle iş bulabilmektedirler.
Öğretmenlik sertifikası alanlar endüstri meslek liselerinde öğretmenlik yapabilirler