Ağrı okulları telefon fax numaraları adresleri


Ağrı     Diyadin            769830            Altınkilit İlköğretim Okulu                                Altınkilit Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            955424            Merkez Gazi Pansiyonlu İlköğretim Okulu        4725112325               GAZİ KIZ PANSİYONLU İLKÖĞRTİM OKULU        Pansiyonlu İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769340            Tazekent İlköğretim Okulu                              Tazekent Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769722            Boyalan İlköğretim Okulu                                Boyalan Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            955412            Şehit İlhan Demir Pansiyonlu İlköğretim Okulu 4725113579    4725112717    Göl Mahallesi         Pansiyonlu İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769783            Büvetli İlköğretim Okulu                                  Büvetli Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            116802            Diyadin Lisesi   4725112021               Diyadin Lisesi   Lise

Ağrı     Diyadin            770055            Aşağı Satıcılar İlköğretim Okulu           4720000000    4720000000    Satıcılar Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            796369            Aş.Kardeşli İlköğretim Okulu                          Aşaği Kardeşli Köyü Diyadin/Ağri            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            771695            Dibekli İlköğretim Okulu                                 Dibekli Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769950            Günbuldu İlköğretim Okulu                              Günbuldu Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589439            Omuzbası İlköğretim Okulu                             Omuzbaşı Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769518            Sürmelikoç İlköğretim Okulu                           Sürmelikoç Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            797782            Yuva İlköğretim Okulu                        YUVA KÖYÜ            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            797674            Yukarı Kardeşli İlköğretim Okulu                                Yukarı Kardeşli Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769232            Yolcupınar İlköğretim Okulu                            Yolcupinar Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            771801            Yeniçadır İlköğretim Okulu                              Yeniçadır Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            798069            Yanıkçukur İlköğretim Okulu                           Yanıkçukur Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769795            Taşbasamak İlköğretim Okulu                         Taşbasamak Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            799171            Şahinşah Cumhuriyet İlköğretim Okulu                        Şahinşah Cumhuriyet Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            791653            Dedebulak Aş Uğurlu Mez İlköğretim Okulu                           Dedebulak Aşağı Uğurlu Mezrası İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            770102            Atayolu İlköğretim Okulu                                Atayolu Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            217259            Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu  4725112205               Özel İdare İş Hanı Fatih Cad.Diyadin/Ağri            Öğretmen Evi

Ağrı     Diyadin            341896            Atatürk İlköğretim Okulu         4725112017               Atatürk İ.Ö.Okulu            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            116814            Halk Eğitim Merkezi    4725112097    4725112097    Hükümet Konağı 4. Kat Diyadin/Ağri     Halk Eğitim Merkezi

Ağrı     Diyadin            116826            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       4725112020    4725112324    İlçe M.E.Müd.              İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ağrı     Diyadin            116792            Yatılı İlköğretim Bölge Okulu   4725112419    4725113218    YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU      Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

Ağrı     Diyadin            769567            Batıbeyli İlköğretim Okulu                               Batibeyli Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769614            Budak İlköğretim Okulu                                  Budak Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769891            Akçevre İlköğretim Okulu                               Akçevre Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769675            Burgulu İlköğretim Okulu                                 Burgulu Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769949            Akyolaç İlköğretim Okulu                               Akyolaç Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            798834            Kotancı İlköğretim Okulu                                Kotancı Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            798726            Mollakara İlköğretim Okulu     4725241088               Mollakara Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            798511            Şekerbulak İlköğretim Okulu                           Şekerbulak Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            798393            Rahmankulu İlköğretim Okulu                          Rahmankulu Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            796620            Pirali İlköğretim Okulu                         Pirali Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            796524            Uysallı İlköğretim Okulu                                  Uysallı Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            796357            Batıbeyli Tarlabaşı İlköğretim Okulu                            BATIBEYLİ KÖYÜ TARLABAŞI MEZRASI İLKÖĞRETİM OKULU    İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            797890            Yıldızlı İlköğretim Okulu                                  Yıldızlı Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769687            Heybeliyurt İlköğretim Okulu                           Heybeli Yurt Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            793066            Taşkesen Cumhuriyet İlköğretim Okulu                                   Taşkesen Köyü Cumhuriyet İlköğretim Okulu   İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            793017            Sürenkök Akçay İlköğretim Okulu                              Sürenkök Akçay Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            799063            Kuşlu İlköğretim Okulu                                   Kuşlu Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            798942            Kapanca İlköğretim Okulu                              Kapanca Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769579            Sürenkök İlköğretim Okulu                             Sürenkök Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769460            Taşkesen İlköğretim Okulu                              Taşkesen Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769411            Kocaçoban İlköğretim Okulu                          Kocaçoban Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769293            Tavla İlköğretim Okulu                        Tavla Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769185            Yukarı Satıcılar İlköğretim Okulu                                 Yukarı Satıcılar Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769124            Yukarıdalören İlköğretim Okulu                                  Yukarı Dalören Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769077            Yanıçukur Saitbey Mezrası İlköğretim Okulu                           Yanıkçukur Saitbey Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769998            Aşağı Dalören İlköğretim Okulu                                  Aşağı Dalören Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            796130            Akçevre Yüceler İlköğretim Okulu                              Akçevre Köyü Yüceler Mezrasi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            795974            Yörükaltı İlköğretim Okulu                              Yörükaltı Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            792156            Atadamı İlköğretim Okulu                               Atadamı Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            791868            Dedebulak Köyü İlköğretim Okulu                              Dedebulak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            791761            Delihasan Köyü İlköğretim Okulu                                Delihasan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            791437            Dokuztaş İlköğretim Okulu                              Dokuztaş Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769901            Gözüpek İlköğretim Okulu                              Gözüpek Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            771742            Toklucak İlköğretim Okulu                              Toklucak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769842            Davut İlköğretim Okulu                                   Davut Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            769734            Hacıhalit İlköğretim Okulu                               Hacıhalit Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            964605            Mehmet Melik Özmen İlköğretim Okulu                                  KETENPINAR MAHALLESİ DİYADİN        İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            964607            Kaymakam Özgür Azer Kurak Anaokulu                                            Anaokulu (Okul Öncesi Eğit. Gen. Müd.)

Ağrı     Diyadin            589057            Cumhuriyet İlköğretim Okulu   4725112219               Cumhuriyet İ.Ö.Okulu            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589320            Mutlu İlköğretim Okulu                                   Mutlu Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589714            14 Nisan İlköğretim Okulu       4725112147               14 Nisan İ.Ö.Okulu Diyadin            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589667            Karapazar İlköğretim Okulu                            KARAPAZAR KÖYÜ İLKÖĞRETİMOKULU         İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589606            Gedık İlköğretim Okulu                                   Gedik Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589559            As.akpazar İlköğretim Okulu                           Aşağı Akpazar Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589488            Oguloba İlköğretim Okulu                               Oğuloba Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589381            Kusburnu İlköğretim Okulu                             Kuşburnu Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589273            Ulukent İlköğretim Okulu                                Ulukent Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589104            Yıldırım Cumhuriyet İlköğretim Okulu                          Yıldırım Cumhuriyet Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589212            Yeşildurak İlköğretim Okulu                            Yeşildurak Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Diyadin            589165            Yukarı Akpazar İlköğretim Okulu                                Yukarıakpazar Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     589883            Topcatan İlköğretim Okulu                              Topçatan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     589991            Kızılkaya İlköğretim Okulu                              Kızılkaya Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     587788            Esnemez İlköğretim Okulu                               Esnemez Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     587967            İshakpaşa İlköğretim Okulu     4723126038               İshakpaşa İöo  Sevgi Sok. No:11  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588064            Kurtuluş İlköğretim Okulu        4723126050               Kurtuluş İlköğretim Okulu            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588292            Kazım Karabekir İlköğretim Okulu      4723126061               Kazım Karabekir İlköğretim Okulu          İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588890            Sağlıksuyu İlköğretim Okulu                            Sağlıksuyu Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588841            Karabulak Pansiyonlu İlköğretim Okulu           4723225028               Karabulak Köyü   Pansiyonlu İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588782            Gültepe İlköğretim Okulu                                Gültepe Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588733            Çömçeli İlköğretim Okulu                                Çömçeli Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588674            Çetenli İlköğretim Okulu          4723311126               Çetenli Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588566            Barındı İlköğretim Okulu                                 Barındı Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588517            Atabakan İlköğretim Okulu                             Atabakan Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588409            Aşağı Tavla İlköğretim Okulu                          Aşağı Tavla Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588351            Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu          4723126024               FEVZİ ÇAKMAK İÖOAHMEDİ HANİ MAH. YILDIZ SOKAK NO:4            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588948            Sarıdana İlköğretim Okulu                               Sarıdana Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588243            Kemalpaşa İlköğretim Okulu    4723126071               KEMALPAŞA İ.Ö.O MERYEMANA CAD. NO:136          İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588015            Fatih İlköğretim Okulu 4723126365               ULUYOL MAH. LEYLAK SOKAK NO:  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     587906            Üçmurat İlköğretim Okulu        4723263010               Üçmurat Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     587739            Karaca İlköğretim Okulu                                 Karaca Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     589930            Sağdıç İlköğretim Okulu                                  Sağdıç Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     964648            Dr. Reşat Erden Lisesi                                     Lise

Ağrı     Doğubeyazıt     964313            Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi      4723126612                İMAM-HATİP LİSESİ BİNASI KAT:2         Anadolu Lisesi

Ağrı     Doğubeyazıt     964470            Mustafa Yassuboğa İlköğretim Okulu  4723126886               YENİ MAH. SARISU SOK.           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797064            Yeniharman İlköğretim Okulu                          Yeniharman Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797135            Yığınçal İlköğretim Okulu                                Yığınçal Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797184            Yılanlı İlköğretim Okulu                                   Yılanlı Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797243            Küçük Yılanlı İlköğretim Okulu            5422458788               Küçük Yılanlı Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796477            Bozkurt İlköğretim Okulu                                Bozkurt Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796404            Tutumlu İlköğretim Okulu                                Tutumlu Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796416            Binkaya İlköğretim Okulu                                Binkaya Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796142            Bezirhane İlköğretim Okulu                             Bezirhane Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797841            Demirtepe İlköğretim Okulu                            Demirtepe Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796034            Besler İlköğretim Okulu                                   Besler Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     795937            Bereket İlköğretim Okulu                                Bereket Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797733            Dalbahçe İlköğretim Okulu                              Dalbahçe Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     790540            Akbulak İlköğretim Okulu                               AKBULAK MEZRASI            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791939            Ortakent Köyü İlköğretim Okulu                                 Ortakent Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     792144            Somkaya İlköğretim Okulu                              Somkaya Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791976            Ortadirek İlköğretim Okulu                             Ortadirek Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791819            Mescit Köyü İlköğretim Okulu 5373267200               Mescit Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791700            Melikşah İlköğretim Okulu                              Melikşah Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791545            Kutlubulak İlköğretim Okulu                            Kutlubulak Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791486            Kucak köyü İlköğretim Okulu                         Kucak Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791378            Kazan Köyü İlköğretim Okulu                         Kazan Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796083            Seslitaş İlköğretim Okulu                                 Seslitaş Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     790995            Aşağı Bozyayla İlköğretim Okulu                                 Aşağı Bozyayla Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796022            Sazoba İlköğretim Okulu                                 Sazoba Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     790887            Alıntepe İlköğretim Okulu                                Alıntepe Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     795925            Sarıçavuş İlköğretim Okulu                              Sarıçavuş Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     790779            Aktuğlu İlköğretim Okulu                                Aktuğlu Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     790660            Aktarla İlköğretim Okulu                                 Aktarla Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     795817            Sarıbıyık İlköğretim Okulu                               Sarıbıyık Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     795758            Pullutarla İlköğretim Okulu                              Pullu Tarla Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798008            Dostali İlköğretim Okulu                                  Dostali Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797948            Dolaklı İlköğretim  Okulu                                Dolaklı Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796681            Üçgöze İlköğretim Okulu                                 Üçgöze Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796860            Çiftlik İlköğretim Okulu                                   Çiftlik Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796693            Çalı İlköğretim Okulu                          Çalı Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796512            Uzunyazı İlköğretim Okulu                               Uzunyazı Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796585            Bölücek İlköğretim Okulu        5055629146               Bölücek Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796465            Tutak İlköğretim Okulu                                   Tutak Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791102            Aşağı Telçeker İlköğretim Okulu                                 AŞAĞI TELÇEKER KÖYÜ            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     819576            Şehit Sait Korkmaz Anaokulu                          Şehit Sait Korkmaz Anaokulu Doğubeyazit     Anaokulu (Okul Öncesi Eğit. Gen. Müd.)

Ağrı     Doğubeyazıt     819539            Şehit Gürhan Yardım İlköğretim Okulu 4723121795               Ş.Ö.G.Yardim.İ.Ö.O.            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     811005            Örtülü Burun Mezrası İlköğretim Okulu                                   Örtülü Köyü Burun Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     810994            Örmeli Göksügüzel  İlköğretim Okulu                          Örmeli Köyü Göksugüzel Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     810982            Gölyüzü Çevirme İlköğretim Okulu                              Gölyüzü Çevirme Mezrasi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     792181            Örtülü İlköğretim Okulu                                   Örtülü Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793892            Örmeli Çay İlköğretim Okulu                           Örmeli Köyü Çay Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793843            Örmeli İlköğretim Okulu                                  Örmeli Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793664            Kutlubulak Bayır İlköğretim Okulu                              Kutlubulak Bayır Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793615            Karaşeyh Yolüstü İlköğretim Okulu                             Karaşeyh Yolüstü Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793556            Karaburun Ortaca İlköğretim Okulu                            Karaburun Ortaca Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793390            Dağdelen İlköğretim Okulu                              Dağdelen Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793341            Çiftlik Türkmen İlköğretim Okulu                                Çiftlik Köyü Türkmen Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793282            Çalı Tepeli İlköğretim Okulu                            Çalı Köyü Tepeli Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793233            Bezirhane Samanlı İlköğretim Okulu                            Bezirhane Samanli Mezrasi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793174            Bardaklı Gazi İlköğretim Okulu            5055629047               Bardaklı Gazi İlköğretim Okulu 04400 D.Bayazıt /Ağrı          İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     799110            Kargakonmaz İlköğretim Okulu                                   Kargakonmaz Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798895            Karaburun İlköğretim Okulu                            Karaburun Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798618            Hallaç İlköğretim Okulu                                   Hallaç Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798332            Gölyüzü İlköğretim Okulu                                Gölyüzü Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798285            Gözükara İlköğretim Okulu                             Gözükara Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798224            Göller İlköğretim Okulu                                   Göller Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797351            Yukarı Tavla İlköğretim Okulu 5423980076               Yukarı Tavla Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     797292            Yiğityatağı İlköğretim Okulu     5462306245               Yiğityatağı Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796859            Yalınsaz İlköğretim Okulu                                Yalınsaz Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     270623            Çok Programlı Lisesi    4723126364    4723126008    Çok Programlı Lise Doğubeyazit     Çok Programlı Lise (Er.Tek. Öğ. Gn. M)

Ağrı     Doğubeyazıt     255740            Atatürk İlköğretim Okulu         4723126037               Atatürk İ.Ö.O.D.Bayazıt            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     116899            Yatılı İlköğretim Bölge Okulu   4723126100    4723126101    Y.İ.B.O.Doğubayazıt            Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     116946            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       4723123034    4723126028    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ağrı     Doğubeyazıt     116922            İmam Hatip Lisesi        4723126076               AHMEDİ HANİ MAHALESİ YOLALTI SOK.         İmam Hatip Lisesi

Ağrı     Doğubeyazıt     365254            Gazi İlköğretim Okulu  4723125262    4723125262    BÜYÜK AĞRI MAH.ÇEŞME SOK.NO 28   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     876580            14 Nisan İlköğretim Okulu       4723121104               14 Nisan İöo Doğubeyazit            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793125            Ayrancı Arpalı İlköğretim Okulu                                  Ayrancı Arpalı Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588625            Buyuretti İlköğretim Okulu       4723126394    5052722722    Buyuretti Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     116909            Doğubeyazıt Lisesi       4723126082    4723125751    Doğubeyazıt Lisesi       Lise

Ağrı     Doğubeyazıt     588458            Garnizon Telçeker İlköğretim Okulu     4723236036               Garnizon Telçeker İöo            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796967            Yaygınyurt İlköğretim Okulu                            Yaygınyurt Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796906            Yanoba İlköğretim Okulu                                Yanoba Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796739            Üzengili İlköğretim Okulu         4723236023               Üzengili Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796298            Tanıktepe İlköğretim Okulu                             Tanıktepe Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796191            Subeşiği İlköğretim Okulu                                Subeşiği Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588184            Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu   4723126078               MEHMET AKİF ERSOY İÖO   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     799278            Karaşeyh İlköğretim Okulu                              Karaşeyh Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     799229            Karakent İlköğretim Okulu                              Karakent Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798787            Kalecik İlköğretim Okulu                                Kalecik Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798679            İncesu İlköğretim Okulu                                  İncesu Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793507            Gürbulak İlköğretim Okulu       4723212088               Gürbulak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     622609            Gürbulak Atatürk İlköğretim Okulu      4723212095               Gürbulak Atatürk İöo            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793448            Güllüce İlköğretim Okulu                                 Güllüce Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     587859            Günyolu İlköğretim Okulu                                Günyolu Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     793735            Mescit Uğrak İlköğretim Okulu                                   Mescit Köyü Uğrak Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     798116            Eskisu İlköğretim Okulu                                  Eskisu Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     588135            Cumhuriyet İlköğretim Okulu   4723126066               Cumhuriyet İöo Doğubeyazit            İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     796632            Bulakbaşı İlköğretim Okulu                             Bulakbaşı Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     791210            Ayrancı İlköğretim Okulu                                Ayrancı Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     795829            Başkent İlköğretim Okulu                                Başkent Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     958370            Doğubayazıt Suluçam P.İ.O.    4723127161               SULUÇEM KÖYÜ            Pansiyonlu İlköğretim Okulu

Ağrı     Doğubeyazıt     116934            Halk Eğitim Merkezi    4723126064    4723126064    Halk Eğitim Merkezi    Halk Eğitim Merkezi

Ağrı     Doğubeyazıt     962858            Doğubeyazıt Sağlık Meslek Lisesi        4723126035    4723126036            DOĞUBEYAZIT SAĞLIK MESLEK LİSESİ           Sağlık Meslek Lisesi (MEB’e bağlı)

Ağrı     Doğubeyazıt     964479            A Takımı-Savaş Ay Lisesi                               A TAKIMI SAVAŞ AY LİSESİ AHMEDİ HANİ MAH.          Lise

Ağrı     Doğubeyazıt     747466            Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu  4723127219               ÖĞRETMEN EVİ            Öğretmen Evi

Ağrı     Doğubeyazıt     758223            75.Yıl İlköğretim Okulu           4723123974               75.Yıl İöo Doğubeyazit            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 747525            Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu  4727114450               Öğretmenevi Eleşkirt            Öğretmen Evi

Ağrı     Eleşkirt 962862            Eleskirt 75.Yil Cumhuriyet Lisesi          4727112462    4727112086    EVREN PAŞA CADDESİ       Sağlık Meslek Lisesi (MEB’e bağlı)

Ağrı     Eleşkirt 964312            Eleşkirt Anadolu Lisesi                        İSTİKLAL MAH.       Anadolu Lisesi

Ağrı     Eleşkirt 963799            16 NİSAN ANAOKULU                              İSTİKLAL MAHALLESİ MERKEZ/ELEŞKİRT Anaokulu (Okul Öncesi Eğit. Gen. Müd.)

Ağrı     Eleşkirt 954097            Endüstri Meslek Lisesi 4727112970    4727112971    İstiklal Mahallesi          Endüstri Meslek Lisesi

Ağrı     Eleşkirt 892108            Eleşkirt Merkez İlköğretim Okulu        4727114460               Lozan Mah.     İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 793054            Yağmurlu İlköğretim Okulu                              Yağmurlu Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589726            Ergozu İlköğretim Okulu                                  ERGÖZÜ KÖYÜ İ.Ö.O         ELEŞKİRT/AĞRI       İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589177            Duzyayla İlköğretim Okulu                              Düzyayla Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589285            Merkez 100.yıl İlköğretim Okulu         4727114162               100.Yıl İöo Eleşkirt            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 782070            Mollahüseyin İlköğretim Okulu                         Mollahüseyin Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 793113            Yağ Eyüp Komu İlköğretim Okulu                              Yukarı Eyüp Komu      İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587931            Sultanabat İlköğretim Okulu                            Sultanabat Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587764            Sobetas İlköğretim Okulu                                Söbetaş Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587872            Aydıntepe İlköğretim Okulu                             Aydintepe Köyü İlköğretim Okulu            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587740            Çürük Yeşilova İlköğretim Okulu                                Çürük Yeşilova Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589116            Degırmenolugu İlköğretim Okulu                                 Değirmenoluğu Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792683            Çetinsu İlköğretim Okulu                                 Çetinsu Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 784247            Çatalpınar İlköğretim Okulu                             Çatalpınar Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589679            Dolutas İlköğretim Okulu                                 Dolutaş Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 117018            Eleşkirt Lisesi   4727114008    4727112572    Eleşkirt Lisesi   Lise

Ağrı     Eleşkirt 587860            Merkez Karsiyaka İlköğretim Okulu    4727114387               Karşıyaka İöo Eleşkirt            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589942            Merkez Atatürk İlköğretim Okulu        4727114066               Atatürk İöo Eleşkirt            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 797458            İndere İlköğretim Okulu                                  İndere Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 784558            İkizgöl İlköğretim Okulu                                  İkizgöl Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 784367            Hürriyet İlköğretim Okulu                                Hürriyet Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 588039            Goncalı İlköğretim Okulu                                 Goncalı Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792791            Düzağıl İlköğretim Okulu                                 Düzağıl Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 622754            Esentepe İlköğretim Okulu       4727112710               Esentepe İöo Eleşkirt   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 622658            Yücekapı İlköğretim Okulu      4727176066               Yüce Kapı Beldesi       İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 622766            Yayladüzü İlköğretim Okulu     4727166031               Yayladüzü Beldesi        İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 622717            Mollasüleyman Gazi İlköğretim Okulu  4727114297    4727112709    Mollasüleyman Gazi İ.Ö.O Eleşkirt/Ağri      İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 622862            Tahir İlköğretim Okulu 4727142049               Tahir Beldesi Eleşkirt   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 622813            Toprakkale İlköğretim Okulu   4727157175               Toprakkale Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 117031            Halk Eğitim Merkezi    4727114029               Halk Eğitim Merkezi Eleşkirt    Halk Eğitim Merkezi

Ağrı     Eleşkirt 117043            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       4727114040    4727112709    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ağrı     Eleşkirt 117006            Yatılı İlköğretim Bölge Okulu   4727114785    4727114916    Yatılı İ.Ö.B.Okulu        Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

Ağrı     Eleşkirt 797517            Haydaroğlu İlköğretim Okulu                           Haydaroğlu Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 797434            Hasanpınar İlköğretim Okulu    4727197072               Hasanpınar Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792622            Çatkösedağ İlköğretim Okulu                          Çatkösedağ Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792575            Aydoğdu İlköğretim Okulu                              Aydoğdu Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792514            Aşağıcihanbey İlköğretim Okulu                                  Aşağıcihanbey Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792467            Arifbey İlköğretim Okulu                                 ARİFBEYKÖYÜ        İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792406            Akyumak İlköğretim Okulu      4727251055    4727112709    Akyumak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 784426            Cengiz Topel İlköğretim Okulu 4727114065               Cengiz Topel İlk Öğrt.Okulu            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 782236            Aş Kopuz İlköğretim Okulu                             Aşağı Kopuz Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 784343            Palakçayır İlköğretim Okulu                            Palakçayır Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 781698            Gökçayır İlköğretim Okulu                              Gökçayır Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 798273            Değirmengeçidi İlköğretim Okulu                                 Değirmengeçidi Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 793005            Öztoprak İlköğretim Okulu                              Öztoprak Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792898            Hayrangöl İlköğretim Okulu                             Hayrangöl Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 792849            Gözaydın İlköğretim Okulu      4727114434               Gözaydın Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589008            Guneykaya İlköğretim Okulu                           Güneykaya Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589511            Oklavalı İlköğretim Okulu                                Oklavalı Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 588027            Uzunyazı İlköğretim Okulu                               Uzunyazı Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587992            Yelkesen İlköğretim Okulu                              Yelkesen Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587980            İkizgece İlköğretim Okulu                                İkizgeçe Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587979            Kayayolu İlköğretim Okulu                              Kayayolu Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587943            Uludal İlköğretim Okulu                                  Uludal Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587918            Salkımlı İlköğretim Okulu                                Salkımlı Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587884            Sadaklı İlköğretim Okulu                                 Sadaklı Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587835            Ramazan İlköğretim Okulu                              Ramazan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587823            Yanıkdere İlköğretim Okulu                            Yanıkdere Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587811            Pırabat İlköğretim Okulu          4727261268               Pirabat Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 587752            Guvence İlköğretim Okulu                               Güvence Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589895            Sarıcan İlköğretim Okulu                                 Sarıcan Köyü Eleşkirt/Ağrı       İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589834            Korpecayır İlköğretim Okulu                           Körpeçayır Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589787            Abdı İlköğretim Okulu                         Abdi Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589618            Yıgıntas İlköğretim Okulu                                Yığıntaş Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589560            Karabacak İlköğretim Okulu    4727114040    4727112709    Karabacak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589440            Turkelı İlköğretim Okulu                                  Türkeli Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589069            Dalkılıc İlköğretim Okulu                                 Dalkılıç Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589224            Cıftepınar İlköğretim Okulu                             Çiftepınar Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589332            Suzgeclı İlköğretim Okulu        4727112906               Süzgeçli Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Eleşkirt 589393            Alagun İlköğretim Okulu                                  Alagün Köyü Eleşkirt   İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588111            Aşağı Gözlüce İlköğretim Okulu                                  Aşağı Gözlüce Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588218            Ekincık_yamac Mah. İlköğretim Okulu                                    Ekincik Yamaç Mahallesi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588302            Yukarı Yenıgun İlköğretim Okulu                                Yukarı Yenigün Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588578            Ceylanlı İlköğretim Okulu                                Ceylanlı Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588495            Karaseyıtalı İlköğretim Okulu                          Karaseyitali Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588483            Karlıca İlköğretim Okulu                                 Karlıca Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588471            Kılıc İlköğretim Okulu                         Kılıç Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588434            Kaynaklı İlköğretim Okulu                               Kaynaklı Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588410            Tukenmez İlköğretim Okulu                             Tükenmez Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588375            Seslıdogan İlköğretim Okulu                            Seslidoğan Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588363            Seyıthanbey İlköğretim Okulu  4724541014               Seyithanbey Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588314            Yk.gozluce İlköğretim Okulu    4724551122               Yukarı Gözlüce Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588686            Osman Gazi İlköğretim Okulu  4724512030    4724512013    O.Gazi.İ.Ö.Okulu Hamur            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588650            Merkez Buzhane Mah. İlköğretim Okulu                                 Merkez Buzhane Mahallesi Hamur  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588649            Alakoyun İlköğretim Okulu                              Alakoyun Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588601            Merkez Cevre Mah. İlköğretim Okulu                         Çevre Mah.İöo.           İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588591            Merkez Hatunkomu Mah. İlköğretim Okulu                            Hatun Komu Mah.İöo            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588267            Yukarı Aladag İlköğretim Okulu                                  Yukarı Aladağ Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588206            Gümüşkusak İlköğretim Okulu                         Gümüşkuşak Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588147            Aşağı Deredibi Köyü İÖO                              Aşağı Deredibi Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588159            Aşağı Karabal İlköğretim Okulu                                  Aşağı Karabal Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588196            Kacmaz İlköğretim Okulu                                Kaçmaz Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769327            Ayvacık İlköğretim Okulu                                Ayvacık Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769447            Baldere İlköğretim Okulu         4724512114    4724512013    Baldere Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769376            Ayvacık Musabey İlköğretim Okulu                            Ayvacık Musabey Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769829            Gültepe Yoğurtçu İlköğretim Okulu      5373745284               Gültepe Yoğurtçu Mah.            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  770043            Köşk İlköğretim Okulu                                    Köşk Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769065            Özdirek Oluklu İlköğretim Okulu                                 Özdirek Oluklu Mah.   İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769220            Uğurtaş İlköğretim Okulu                                Uğurtaş Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769388            Yukarı Deredibi İlköğretim Okulu                                Yukarı Deredibi Mahallesi Aş.Deredibi Köyü Hamur/Ağri İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  793270            Yuvacık Toklu Cumhuriyet İlköğretim Okulu                           Yuvacık Toklu Cumhuriyet Mah.    İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769281            Yapılı İlköğretim Okulu                                   Yapılı Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769112            Soğanlıtepe İlköğretim Okulu                           Soğanlıtepe Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  770092            Nallıkonak İlköğretim Okulu                            Nallıkonak Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769878            Gümüşkuşak Boztepe İlköğretim Okulu                                   Gümüşkuşak Boztepe Mah.            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769663            Demirkapı İlköğretim Okulu                            Demirkapı Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769496            Beklemez İlköğretim Okulu                             Beklemez Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  117080            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       4724512114    4724512013    Van Yolu Hükümet Konağı Kat 3 Hamur    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ağrı     Hamur  342159            Adımova İlköğretim Okulu       4724512004    4724512013    Adımova İ.Ö.Okulu Hamur            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588160            As Aladag İlköğretim Okulu                            Aşağı Aladağ Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769555            Beklemez Kardeşler İlköğretim Okulu                         Beklemez Kardeşler Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588076            Atatürk İlköğretim Okulu         4724512012    4724512013    Atatürk İöo Hamur            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588088            As.yenıgun İlköğretim Okulu    4724551036               Aşağı Yenigün Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769602            Çağlayan İlköğretim Okulu                              Çağlayan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588530            Ekincık İlköğretim Okulu         4724571010               Ekincik Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769937            Kandildağı İlköğretim Okulu                            Kandildağı Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588255            Yuvacık İlköğretim Okulu                                Yuvacık Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588279            Yukarı Agadeve İlköğretim Okulu                               YUKARIAĞADEVEKÖYÜ            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588387            Yogunhısar İlköğretim Okulu    5055977485               Yoğunhisar Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769173            Süleymankümbet İlköğretim Okulu                              Süleymankümbet Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588422            Sarıbugday İlköğretim Okulu                           Sarıbuğday Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769986            Karadoğu İlköğretim Okulu     4724526001               Karadoğuköyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588542            Danakıran İlköğretim Okulu                             Danakıran Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  117067            Hamur Lisesi    4724512018    4724512434    Hamur Lisesi    Lise

Ağrı     Hamur  117079            Halk Eğitim Merkezi    4724512049    4724512049    HALK EĞİTİMİ MÜDÜRLÜĞÜ HAMUR         Halk Eğitim Merkezi

Ağrı     Hamur  769771            Gültepe İlköğretim Okulu                                Gültepe Köyü /Hamur/Ağri      İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588326            Özdirek İlköğretim Okulu                                Özdirek Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  588529            Karakazan İlköğretim Okulu                            Karakazan Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  769710            Esenören İlköğretim Okulu                              Esenören Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Hamur  963436            Hamur Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu    4724512673               Özel İdare İş Hanı No:1    Öğretmen Evi

Ağrı     Merkez            963020            Agrı Öğrenci Yurdu     215 26 37                   Egitim Yüksek Okulu Kampüsü / AGRI   Yurtlar

Ağrı     Merkez            964314            Ağrı Dağı Anadolu Lisesi         4722165251               ERZURUM CAD. KARAYOLLARI KARŞISI İMAM-HATİP LİSESİ ÜSTÜ MERKEZ/AĞRI          Anadolu Lisesi

Ağrı     Merkez            964472            Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlköğretim Okulu                         FATİH MAH.            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            964478            Hayrettin Atmaca Lisesi                                              Lise

Ağrı     Merkez            964477            Öğretmenler Lisesi       4722151445    4722151445               Lise

Ağrı     Merkez            964471            Mehmet Şehime Germirli İlköğretim Okulu                              AĞRI-MERKEZ YAŞAR ERYILMAZ CADDESİ        İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            962856            Ağrı Sağlık Meslek Lisesi         4722153649    4722158059    VALİ KONAĞI CAD.SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESİ  AĞRI    Sağlık Meslek Lisesi (MEB’e bağlı)

Ağrı     Merkez            758272            İsmet Ömeroğlu İlköğretim Okulu        4722151450               100.Yıl Mahallesi.            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            1235693          Mollaalı İlköğretim Okulu                                Mollaali Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            347031            Selçuk İlköğretim Okulu          4722151229               Bahçelievler Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:166 Ağri         İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            1235500          Hanoba İlköğretim Okulu                                Hanoba Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            116731            Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O)        4722154044    4722151493    Eğitim Hizmetleri Merkezi Eczane Sokak        Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O)

Ağrı     Merkez            816464            Merkez Ozanlar Yatılı İlköğretim Bölge Oku    4722154422    4722154964            Ozanlar Köyü Ağrı       Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

Ağrı     Merkez            862184            Kuva-i Milliye İlköğretim Okulu           4722165185               Mehmet Akif Ersoy Mah.    İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            116718            Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu   4722154245    4722154245            Erzurum Cad.No:10 Ağri         Halk Eğitim Merkezi

Ağrı     Merkez            116706            İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi        4722152464    4722155611            FEVZİ ÇAK. MAH.ERZURUM CAD. KARAYOLLARİ KARŞİSİ NO:32            İmam Hatip Lisesi

Ağrı     Merkez            116660            Ağrı Anadolu Lisesi      4722154110    4722155311    Erzurum Yolu Köy Hiz.Yanı            Anadolu Lisesi

Ağrı     Merkez            116659            Naci Gökçe Lisesi       4722151042    4722152761    Naci Gökçe Lisesi Ağrı            Lise

Ağrı     Merkez            327264            Kaymakam Özgür Azer Kurak İlköğretim Okulu         4722165740               Kazim Karabekir Mahallesi     İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588912            Aşağı Kupkıran İlköğretim Okulu         4722158742               Aşağı Küpkıran Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589966            Merkez Aşağı Yolduzu İlköğretim Okulu                                 Aşağı Yoldüzü Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588973            Merkez Arakonak İlköğretim Okulu                            Arakonak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588985            Merkez Anakaya İlköğretim Okulu                              Anakaya Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589680            Konuktepe İlköğretim Okulu                           Konuktepe Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589702            Kayabey İlköğretim Okulu       5359488740               Kayabey Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            790324            Kavak İlköğretim Okulu                                  Kavak Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784451            Güvendik İlköğretim Okulu      4722341130               Güvendik Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589261            Gümüşyazı İlköğretim Okulu                            GÜMÜŞYAZI KÖYÜ İ.Ö.O            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589846            Elıacık İlköğretim Okulu                                  Eliaçik Köyü Ağri-Merkez            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784509            Yk Pamuktaş İlköğretim Okulu                                   Yukarı Pamuktaş Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784499            Yk Dormeli İlköğretim Okulu                          YUKARI DÖRMELİ KÖYÜAĞRI            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588816            Yavuz Selım İlköğretim Okulu  4722152981               Murat Mahallesi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589584            Uzunvelı İlköğretim Okulu                               Uzunveli Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            116780            Sağlık Eğitim Merkezi  4722152466               Vali Konaği Cadesi Cumhuriyet İlköğretik Okulu Yani   Sağlık Eğitim Merkezi

Ağrı     Merkez            778984            Sabuncu İlköğretim Okulu                               Sabuncu Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            790432            Ortakent İlköğretim Okulu                               Ortakent Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784546            Mollaosman İlköğretim Okulu                          Mollaosman Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588745            Merkez Baloluk İlköğretim Okulu                                Baloluk Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588804            100.Yıl Gazi İlköğretim Okulu  4722152982               100.Yıl Mahallesi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589307            Yurtpınar İlköğretim Okulu                              Yurtpınar Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589344            Yukarı Saklıca İlköğretim Okulu                                  YUKARI SAKLICA KÖYÜ            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589572            Yukarı Kupkıran İlköğretim Okulu                              Yukarı Küpkıran Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792526            Balkaynak İlköğretim Okulu     5356661830               Balkaynak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784331            Başkent İlköğretim Okulu                                Başkent Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792418            Boztoprak İlköğretim Okulu                            Boztoprak Köyü                        Merkez/Ağri    İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589297            Cumacay İlköğretim Okulu                              Cumaçay Bucağı          İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589809            Cukurcayır İlköğretim Okulu                           Çukurçayır Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            751436            Atatürk Anaokulu        4722160197               ATATÜRK ANAOKULU            Anaokulu (Okul Öncesi Eğit. Gen. Müd.)

Ağrı     Merkez            588924            Aşağı Saklıca İlköğretim Okulu                                   Aşağı Saklıca Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            379064            Merkez Atatürk İlköğretim Okulu        4722151501               Bahçelievler Mahallesi.        İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            621126            Tezeren İlköğretim Okulu         4722331109               TEZEREN KÖYÜ            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            621187            Aşkale İlköğretim Okulu          4722251113               Aşkale Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            241822            Cumhuriyet İlköğretim Okulu   4722151196    4722151196    Vali Konağı Cad            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            271031            Şeref Saraçoğlu İlköğretim Okulu        4722151205               Şeref Saraçoğlu İlköğretim Okulu          İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            312269            Yazılı İlköğretim Okulu 4722451315               Yazılı Köyü İlköğretim Okulu Ağri            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            301344            Cumhuriyet Lisesi         4722153251    4722159961    Cumhuriyet Mahallesi   Lise

Ağrı     Merkez            116684            Kız Meslek lisesi          4722151045    4722158967    Kız Meslek Lisesi        Kız Meslek Lisesi

Ağrı     Merkez            116672            Ana.Mes.Lis.,Teknik Lis.ve Endüstri Mes.Lis. 4722151064    4722151601            Erzurum Yolu Karayollari Yani Endüstri Meslek Lisesi

Ağrı     Merkez            116696            Ticaret Meslek Lisesi ve An.Tic.Mes.Lis.        4722151787    4722152709            K.Karabekir Mah.Metroloji Cad.        Ticaret Meslek Lisesi

Ağrı     Merkez            116779            Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu    4722152889    4722154424    Öğretmenevi Ağri     Öğretmen Evi

Ağrı     Merkez            116743            İl Milli Eğitim Müdürlüğü          4722151552    4722153419    İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ağri            İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ağrı     Merkez            251203            Alpaslan İlköğretim Okulu        4722151221               ALPASLAN  İLKÖĞRETİM OKULU        İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            253118            Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü     4722153804    4722153804            Rehberlik Araştırma Merkezı   Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Ağrı     Merkez            793412            Yazıcı İlköğretim Okulu                                   Yazıcı Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            793304            Söğütlü İlköğretim Okulu                                 Söğütlü Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            819588            Mesleki Eğitim Merkezi           4722155010    4722155010    Yeni Sanayi Sitesi            Mesleki Eğitim Merkezi

Ağrı     Merkez            784522            Yalnızkonak İlköğretim Okulu                         Yalnızkonak Konak     İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            790588            Uçarkaya İlköğretim Okulu                             Uçarkaya Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784595            Sağırtaş İlköğretim Okulu                                Sağırtaş Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            781578            Ortayokuş İlköğretim Okulu                            Ortayokuş Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            781686            Beşbulak İlköğretim Okulu                              Beşbulak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784438            Çatali Paşa İlköğretim Okulu                           Çatalipaşa Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784260            Akçay İlköğretim Okulu           5052308362               Akçay Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784379            Aş Pamuktaş İlköğretim Okulu                        Aşağı Pamuktaş Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784392            Başçavuş İlköğretim Okulu                              Başçavuş Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792850            Merkez 100.Yıl Pansiyonlu İlköğretim Okulu   4722151419               Fatih Mahallesi         Pansiyonlu İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792801            Aşağı Kent İlköğretim Okulu    5052939617               Aşağı Kent Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792742            Şehit Korgeneral İsmail Selen İlköğretim Okulu           4722421087               Murat Bucağı  İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792634            Dönerdere İlköğretim Okulu                            Dönerdere Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792587            Aşağı Dormeli İlköğretim Okulu                                  AŞAĞI DÖRMELİ KÖYÜAĞRI   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792479            Balıksu İlköğretim Okulu                                 Balıksu Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            792360            Aş.Ağadeve İlköğretim Okulu  4722212079               Aşağı Ağadeve Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784571            Esen İlköğretim Okulu                         Esen Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            784487            Güvenli İlköğretim Okulu         5058213530               Güvenli Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            793520            75.Yıl İlköğretim Okulu           4722151543    4722151543    Şeker Fabrikası Kampüsü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            793198            Güneysu İlköğretim Okulu        4722421201               Merkez Güneysu Köyü  Ağri            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            590035            Hürriyet İlköğretim Okulu        4722151230               Kazım Karabekir Mah            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588757            Ahmetbey İlköğretim Okulu                             Ahmetbey Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588794            Merkez 15 Nisan İlköğretim Okulu      4722151298               Sıtkıye Mahallesi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588865            Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu   4722152980               Fırat Mahallesi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588900            Mamık Mezrası İlköğretim Okulu                                Mamik Mezrasi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            622288            Akbulgur İlköğretim Okulu                              Akbulgur Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589190            Bezırhane Köyü 50 Yıl İlköğretim Okulu          5446426818               Bezirhane Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589189            Ballıbostan İlköğretim Okulu    4722451044                Ballıbostan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589141            Cakıroba İlköğretim Okulu                              Çakıroba Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589128            Murat Dogutepe İlköğretim Okulu                               Doğutepe Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589094            Murat Gecıtalan İlköğretim Okulu                                Geçitalan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589082            Kalender İlköğretim Okulu                              Kalender Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589070            Kazlı İlköğretim Okulu                         Kazlı Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589045            Hıdır İlköğretim Okulu 5056712398               Hıdır Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589033            Oglaklı İlköğretim Okulu          5055907516               Oğlaklı Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589427            Yakınca İlköğretim Okulu        4722153029               Yakınca Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589415            Yolluyazı İlköğretim Okulu                              Yolluyazı Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589403            M Yıgnıtepe İlköğretim Okulu                         Yığıntepe Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589368            Yoncalı İlköğretim Okulu                                 Yoncalı Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589356            Yoluguzel İlköğretim Okulu                             Yolugüzel Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589319            Yukarı Yolduzu İlköğretim Okulu                                Yukarı Yoldüzü Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589248            Kocatas İlköğretim Okulu                               Kocataş Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589236            özveren İlköğretim Okulu                                Özveren Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589200            Besıktepe İlköğretim Okulu                             Beşiktepe Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589905            Çayıraltıncayır İlköğretim Okulu                                  Çayıraltınçayır Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589871            Cukuralan İlköğretim Okulu                             Çukuralan Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589858            Dedemaksut İlköğretim Okulu  4722331234               Dedemaksut Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589810            Eskıharman İlköğretim Okulu                           Eskiharman Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589799            Egrıbelen İlköğretim Okulu                              Eğribelen Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589763            Karaboga İlköğretim Okulu                             Karaboğa Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589751            Karasu İlköğretim Okulu                                 Karasu Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589738            Kavacık İlköğretim Okulu        4722321056               Kavacık Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589692            Murathan İlköğretim Okulu                              Murathan Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            622359            Merkez Gazi İlköğretim Okulu 4722156633               Erzurum Caddesi Otogar Karşısı İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            590023            İbrahim Cecen İlköğretim Okulu          4722154588               Eğitim Fak.Yani            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            590011            60.yıl İlköğretim Okulu 4722151663               Fevzi Çakmak Mahallesi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589978            Merkez İstiklal İlköğretim Okulu          4722154661               İstiklal İ.Ö.Okulu            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589954            Badıllı İlköğretim Okulu                                   Badilli Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589929            Bolukbası İlköğretim Okulu                             Bölükbaşı Köyü  Ağri  İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589917            Camurlu İlköğretim Okulu                               Çamurlu Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589655            Kumlugecıt İlköğretim Okulu                           Kumlugeçit Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589643            Otlubayır İlköğretim Okulu                              Otlubayır Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589631            Özbaşı İlköğretim Okulu                                  Özbaşı Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589596            Sarıdogan İlköğretim Okulu                             Sarıdoğan Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589535            Sogan İlköğretim Okulu                                   Soğan Eleşkirt Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589523            Sucatagı İlköğretim Okulu                               Suçatağı Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589476            Tastekne İlköğretim Okulu                              Taştekne Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            589464            Yayla İlköğretim Okulu                                   Yayla Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588961            Merk Aslangazı İlköğretim Okulu                                Aslangazi Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588877            Ramız Erdem İlköğretim Okulu            4722151018               Ramiz Erdem İ.Ö.Okulu        İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588853            Şehit Hıkmet Koman İlköğretim Okulu 4722151804               Yavuz Mahallesi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588769            Agılbası İlköğretim Okulu         4722152400               Ağilbaşı Köyü Agri            İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588708            Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu        4722151244               Vali Konaği Cad     İlköğretim Okulu

Ağrı     Merkez            588698            Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu 4722153133               KAZİM KARABEKİR MAHALLESİ TARIM LOJMANLARI YANI ESENTEPE MEVKİİ           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590072            Yeşil Hisar İlköğretim Okulu    4726224300    4726220000    Yeşilhisar Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590179            Camurlu İlköğretim Okulu        5336487657               Çamurlu Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590621            Yurekveren İlköğretim Okulu   5354319106               Yürekveren Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590598            Zıreklı İlköğretim Okulu           5352307166               Zirekli Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590574            Yk.kamıslı İlköğretim Okulu     4726310000               Yukarıkamışlı Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590550            Caputlu İlköğretim Okulu         4726213379               Çaputlu Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590537            14 Nisan İlköğretim Okulu       4726161960               14 Nisan İöo Patnos    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590525            Alatay İlköğretim Okulu           4726160000               Alatay Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590275            Sarıdıbek İlköğretim Okulu                              Sarıdibek Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590263            Suluca İlköğretim Okulu                                  Suluca Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590251            Pıromer İlköğretim Okulu         4726160000               Pirömer Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590238            Tepelı İlköğretim Okulu           4726311037               Tepeli Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590226            Ürküt İlköğretim Okulu            5355440877               Ürküt Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590214            Degırmenduzu İlköğretim Okulu                                  Değirmendüzü Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590202            Demıroren İlköğretim Okulu     4726160000               Demirören Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590192            A.kamıslı İlköğretim Okulu                              Aşağı Kamışlı Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590180            Baltacık İlköğretim Okulu        5354881123               Baltacık Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590513            Andaclı İlköğretim Okulu         4726260000               Andaçlı Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590501            Cukurbag İlköğretim Okulu      4726256125               Çukurbağ Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590491            Cıcek İlköğretim Okulu            4726160000               Çiçek Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590478            Eskıkonak İlköğretim Okulu     4726165937               Eskikonak Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590466            Gökoğlu İlköğretim Okulu        4726164897               GÖKOĞLU KÖYÜ   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590454            Gülluce İlköğretim Okulu         4726310000               Güllüce Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590442            Gencalı İlköğretim Okulu         4726245088               Gençali Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590430            Gonluacık İlköğretim Okulu     4726760000               Gönlüaçık Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590417            Gokcealı İlköğretim Okulu       4726160000               Gökçeali Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590405            Hisar Kancikli İlköğretim Okulu           5355874263               HİSAR KAŞ KÖYÜ            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590383            Hisar İlköğretim Okulu 5369866506               Hisar Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590371            Kazanbey İlköğretim Okulu     4726245297               Kazanbey Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590358            Kızkapan İlköğretim Okulu      4726330000               Kızkapan Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590346            Konakbey İlköğretim Okulu     4726310000               Konakbey Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590309            Kureklı İlköğretim Okulu         4726260000    4726260000    Kürekli Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590299            Örendik İlköğretim Okulu        4726160000               Örendik Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590287            Sagrıca İlköğretim Okulu         4726160000               Sağrıca Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590167            Cakırbey İlköğretim Okulu       4726160000               Çakırbey Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590084            Yalcınkaya İlköğretim Okulu    4726160000               Yalçınkaya Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590106            Akdılek Cumhuriyet İlköğretim Okulu  5323402701               AKDİLEK KÖYÜ ŞEKEROVA MEZRASI         İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590118            Sutlupınar   İlköğretim Okulu    4726161080               Sütlüpınar Mah İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590143            Cumhuriyet İlköğretim Okulu   4726161020               Cumhuriyet İöo Patnos İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590096            Yunus Emre İlköğretim Okulu  4726161069               Yunus Emre İöo Patnos            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797027            Üçoymak İlköğretim Okulu      4720000000    4720000000    Üçoymak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796979            Uzunca İlköğretim Okulu         4726311259               Uzunca Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797471            Zincirkale İlköğretim Okulu                             Zincirkale Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  795950            Armutlu İlköğretim Okulu         4726210000               Armutlu Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796225            Bozoğlak İlköğretim Okulu      4726220000               Bozoğlak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  795891            Budak İlköğretim Okulu           4726310000               Budak Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796656            Esenbel İlköğretim Okulu                                Esenbel Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796607            Eryılmaz Köyü İlköğretim Okulu          4726160000               Eryılmaz Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796441            Günbeli İlköğretim Okulu         4726230000               Günbeli Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796382            Hacılar Evren İlköğretim Okulu            4726460000               Hacılar Evren Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796333            Hacılar İlköğretim Okulu          4720000000    4720000000    Hacılar Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797483            Karatoklu İlköğretim Okulu     4726161901               Karatoklu Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797314            Karbasan İlköğretim Okulu      4726160000               Karbasan Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797267            Keçelbaba İlköğretim Okulu    5352036004               Keçelbaba Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797206            Kızıltepe İlköğretim Okulu       4726330000               Kızıltepe Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797159            Koçaklar İlköğretim Okulu      4726330000               Koçaklar Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797088            Kucak İlköğretim Okulu          4726160000               Kucak Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797039            Kuruyaka İlköğretim Okulu                             Kuruyaka Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  793640            Ortadamla İlköğretim Okulu     4726371003               Ortadamla Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796823            Oyacık Bağdışan İlköğretim Okulu                              Oyacık Bağdişan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  781794            Usluca İlköğretim Okulu          4726160000               Usluca Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796752            Özdemir İlköğretim Okulu                               Özdemir Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796703            Susuz İlköğretim Okulu            4726330000               Susuz Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796489            Ergençli İlköğretim Okulu         4726245305                Ergençli Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796321            Derecik İlköğretim Okulu         4726310000               Derecik Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796213            Dedeli Cumhuriyet İlköğretim Okulu    4726360000               Dedeli Cumhuriyet Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796154            Dağalan İlköğretim Okulu        4726160000               Dağalan Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796046            Çavuş Gürcübulak İlköğretim Okulu                            Çavuş Gürcubulak Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  795949            Çatmaoluk İlköğretim Okulu    4720000000    4720000000    Çatmaoluk Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  811017            Taşkın İlköğretim Okulu           4726245125               Taşkın Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  793389            Tanyeli Çivrik İlköğretim Okulu           4726560000               Tanyeli Çivrik Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  793328            Ergençli Mecnun Gölü İlköğretim Okulu           4726160000               Ergençli Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796274            Bozoğlak Çavuşlu İlköğretim Okulu                             Bozoğlak Köyü Çavuşlu Mezrasi            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796058            Aş.Damla İlköğretim Okulu      4726160000               Aşağı Damla Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  795901            Akyemiş İlköğretim Okulu       4725230000               Akyemiş Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797410            Yurtöven İlköğretim Okulu       4726161108               Yurtöven Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796918            Uzungün İlköğretim Okulu                               Uzungün Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797196            Yk.Damla İlköğretim Okulu     4726160000               Yukarıdamla Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  250449            Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu  4726161021    4726164175    Öğretmenevi Müdürlüğü Patnos        Öğretmen Evi

Ağrı     Patnos  255764            Cengiz Topel İlköğretim Okulu 4726161705               Cengiz Topel İ.Ö.Okulu            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  117126            Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi  4726161871    4726161151    Yeşilçimen Mahallesi            Endüstri Meslek Lisesi

Ağrı     Patnos  117114            Patnos Lisesi    4726161009               Alpaslan Mahallesi Ağri Van Cad.       Lise

Ağrı     Patnos  621677            Doğansu İlköğretim Okulu       4726232182               Doğansu Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  621785            Aktepe İlköğretim Okulu         4726160000               Aktepe Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  621724            Dedeli Bucağı İlköğretim Okulu           4726366036               Dedeli Bucağı   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  117151            Halk Eğitim Merkezi    4726161358    4726165239    HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ           Halk Eğitim Merkezi

Ağrı     Patnos  117163            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       4726161108    4726161124    Emniyet Sok.Patnos     İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ağrı     Patnos  795842            Akçaören İlköğretim Okulu      4726160000               Akçaören Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590059            Akdilek Edremit İlköğretim Okulu        4726161108               Edremit Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590155            Atatürk İlköğretim Okulu         4726161045               Atatürk İ.Ö.Okulu Patnos            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796166            Baştarla İlköğretim Okulu        4726160000               Baştarla Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796117            Bağbaşı İlköğretim Okulu         4726160000               Bağbaşı Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590549            Akdılek İlköğretim Okulu         5364583599               Akdilek Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796931            Onbaşılar İlköğretim Okulu      5377977238               Onbaşılar Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796980            Meydandağı İlköğretim Okulu  4726366210               Meydandağı Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590322            Kuskaya İlköğretim Okulu       4726160000               Kuşkaya Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590334            Koseler İlköğretim Okulu         4726210000               Köseler Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797422            Karbasan Derekomu İlköğretim Okulu 4726160000               Karbasan Derekomu            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797375            Karbasan Balcılar İlköğretim Okulu     5356986182               Karbasan Balcılar Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590131            İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu          4726161173               İ.K.Oğlanoğlu İ.Ö.Okulu Patnos         İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590395            Hasandolu İlköğretim Okulu     4726220000               Hasandolu Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796548            Güvercinli İlköğretim Okulu                             Güvercinli Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796490            Gündüz İlköğretim Okulu         4726160000               Gündüz Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590429            Gonluacik Karabulak İlköğretim Okulu            4726760000               Gönlüaçık Karabulak Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590608            Ziyaret İlköğretim Okulu          4726160000               Ziyaret Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  590562            Yukarı Gocmez Cumhuriyet İlköğretim Okulu                          Yukarıgöçmez Cumhuriyet Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797363            Yk.Kulecik Salahana İlköğretim Okulu            4726560000               Yukarıkulecik Salahana Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  797302            Yk.Kulecik İlköğretim Okulu   4726560000               Yukarıkulecik Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  832627            Yk.Göçmez Köyü İlköğretim Okulu     4726560000               Yukarıgöçmez Köyü İlköğretim Okulu          İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  823571            Yatılı İlköğretim Bölge Okulu   4726165773    4726165771    YALÇINKAYA KÖYÜ            Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

Ağrı     Patnos  797076            Yalçınkaya Cumhuriyet İlköğretim Okulu                                 Yalçınkaya Cumhuriyet Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796644            Tanyeli İlköğretim Okulu          4726560000               Tanyeli Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  824922            Patnos Kerem Şahin İlköğretim Okulu 4726161564               Kerem Şahin İöo Patnos            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796370            Düzceli İlköğretim Okulu          4726160000               Düzceli Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796262            Dizginkale İlköğretim Okulu     4726160000               Dizginkale Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  796105            Çimenli İlköğretim Okulu                                 Çimenli Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  795998            Çavuş İlköğretim Okulu                                   Çavuş Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  957746            Patnos Aktepe Pansiyonlu İlköğretim Okulu     4726213367               Aktepe Bucaği Patnos/Ağri      Pansiyonlu İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  117138            İmam Hatip Lisesi        4726161297    4726164470    Alpaslan Mah.  İmam Hatip Lisesi

Ağrı     Patnos  891044            Patnos Anadolu Lisesi  4726165094    4726163629               Anadolu Lisesi

Ağrı     Patnos  590310            Molla İbrahim İlköğretim Okulu           4726160000               Mollaibrahim Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  760172            Cengiz Çıkrık Pansiyonlu İlköğretim Okulu      4726161593               Cengiz Çıkrık Pio Patnos  Pansiyonlu İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  758152            75.Yıl İlköğretim Okulu           4726161049               75. Yıl İöo Patnos        İlköğretim Okulu

Ağrı     Patnos  962864            Patnos Sağlık Meslek Lisesi     4726162483    4726161814    ATATÜRK BULVARI SUBAY LOJMANLARININ KARŞISI.       Sağlık Meslek Lisesi (MEB’e bağlı)

Ağrı     Taşlıçay           773167            Aras İlköğretim Okulu                         Arasköyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590920            Duzgoren İlköğretim Okulu                              Düzgören Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590670            Ikıyamac İlköğretim Okulu                              İkiyamaç Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           897411            Taşlıçay Yatılı İlköğretim Bölge Okulu  4725513075               YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU      Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590956            Bayıraltı İlköğretim Okulu                                Bayıraltı Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           773106            Gözucu Satıkomumezrası İlköğretim Okulu                              Gözucu Satıkomu Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           117210            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       4725512018    4725512089    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşliçay      İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ağrı     Taşlıçay           117209            Halk Eğitim Merkezi    4725512108               Halk Eğitim Merkezi Taşliçay   Halk Eğitim Merkezi

Ağrı     Taşlıçay           773491            Gündoğdu İlköğretim Okulu                            Gündoğdu Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590789            Bayramyazı İlköğretim Okulu                           Bayramyazı Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590932            Kumlubucak İlköğretim Okulu                         Kumlubucak Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           772999            Yk.Düzmeydan Sivrice İlköğretim Okulu                                 Yukari Düzmeydan Köyü Sivrice Mezrasi   İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590657            Yk.duzmeydan İlköğretim Okulu                                 Yukarı Düzmeydan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           772938            Yeltepe Gümüşlü İlköğretim Okulu                              Yeltepe Gümüşlü Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590968            Yassıkaya İlköğretim Okulu                             Yassıkaya Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590848            Yardımcılar İlköğretim Okulu                           Yardımcılar Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590873            Kumluca Yeniköy İlköğretim Okulu                             Kumluca Yeniköy Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           388121            Geçitveren İlköğretim Okulu    4725626013               Geçitveren Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           388133            Şehit Er Hüseyin Kaya İlköğretim Okulu          4725635127               Kumluca Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           289448            Yavuz Selim İlköğretim Okulu  4725512190               Yavuz S. İ.Ö.O            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           117199            Taşlıçay Lisesi  4725512017               Taşlıçay Lisesi Taşliçay            Lise

Ağrı     Taşlıçay           217260            Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu  4725513213               Öğretmen Evi Taşliçay            Öğretmen Evi

Ağrı     Taşlıçay           773430            Gözucu İlköğretim Okulu         4725641067               Gözucu Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           772831            Tanyolu Adakent İlköğretim Okulu                              TANYOLU ADAKENT MEZRASI       İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           792538            Tanyolu Kayalık İlköğretim Okulu                               Tanyolu Kayalık Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           792252            Güneysöğüt İlköğretim Okulu                          Güneysöğüt Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           772880            Tanyolu Yaylacık İlköğretim Okulu                              Tanyolu Yaylacık Mezrası            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           773322            Yanalyol İlköğretim Okulu                               Yanalyol Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           773275            Tanyolu İlköğretim Okulu                                Tanyolu Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           773214            Samanyolu İlköğretim Okulu                            Samanyolu Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           773059            Yukarı Esen Köyü İlköğretim Okulu                            Yukarı Esen Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590669            Dilekyazı İlköğretim Okulu                              Dilekyazı Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590753            Yk.dumanlı İlköğretim Okulu                           Yukarı Dumanlı Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590885            Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu   4725512148               M.A.Ersoy İ.Ö.Ö            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590861            Esen İlköğretim Okulu                         Esen Köyü Taşliçay  Ağri         İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590836            As.esen İlköğretim Okulu                                Aşağı Esen Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590824            Cokelge İlköğretim Okulu                               Çökelge Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590812            Tanrıverdı İlköğretim Okulu                             Tanrıverdi Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590800            As Duzmeydan İlköğretim Okulu                                 Aşağı Düzmeydan Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590790            Aşağı Toklu İlköğretim Okulu                          Aşağı Toklu Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590777            Şehit Er Kemal Ayhan İlköğretim Okulu                                  Yukarı Taşlıçay Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590765            As Dumanlı İlköğretim Okulu                           Aşağı Dumanlı Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590944            Çöğürlü İlköğretim Okulu                                Çöğürlü Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590919            Şehit Er M.Salih Bora İlköğretim Okulu                                  Taşteker Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590907            Şehit Er Bülent Afşin İlköğretim Okulu                         Balçiçek Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590897            Alakoclu İlköğretim Okulu                               Alakoçlu Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590741            Kagnılı İlköğretim Okulu                                  Kağnılı Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590682            Şehit Er Osman Koç İlköğretim Okulu                        Yukarı Toklu Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590704            Karagoz  İlköğretim Okulu                              Karagöz Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590716            Yeltepe İlköğretim Okulu                                Yeltepe Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590728            Boyuncak İlköğretim Okulu                             Boyuncak Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Taşlıçay           590694            Merkez Atatürk İlköğretim Okulu        4725512025               Atatürk İöo Jandarma Lojmanlari Yani           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   590981            Akyele İlköğretim Okulu                                 Akyele Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591041            Cırpılı İlköğretim Okulu            4724291053               Çırpılı Köyü Tutak       İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591065            Şht.Piyade Er Aydın Çetin İlköğretim Okulu                            ÇELEBAŞI  KÖYÜ            İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591089            Gültepe İlköğretim Okulu         4724112751               Gültepe Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591124            Ekincek İlköğretim Okulu                                Ekince Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591161            Kılıcgedık İlköğretim Okulu                             Kılıçgedik Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591293            Kazım Karabekir İlköğretim Okulu      4724112141               K.Karabekir İ.Ö.O.Tutak            İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591281            Dereköy İlköğretim Okulu                               Dereköy Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591268            Dogangun İlköğretim Okulu                             Doğangün Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591256            Dorukdıbı İlköğretim Okulu     4724218023               Dorukdibi Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591244            Oglaksuyu İlköğretim Okulu                            Oğlaksuyu Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591219            Kayalar İlköğretim Okulu                                Kayalar Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591207            Yayıklı İlköğretim Okulu          5378871864               Yayıklı Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591197            Yk.kosk İlköğretim Okulu                               Yukarıköşk Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591173            Uzunoz İlköğretim Okulu                                 Uzunöz Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591327            Fatih İlköğretim Okulu 4724112285               Pinar Mah.       İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591315            As.kulecık İlköğretim Okulu                            Aşağı Kulecik Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591136            Donertas İlköğretim Okulu       4724271012               Dönertaş Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591100            Erdal İlköğretim Okulu                        Erdal Köyü      İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591077            Burnubulak İlköğretim Okulu                           Burnubulak Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591053            Çobanoba İlköğretim Okulu                            Çobanoba Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591028            Damlakaya İlköğretim Okulu                           Damlakaya Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591016            As.kosk İlköğretim Okulu                               Aşağı Köşk Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   793473            Dağlıca İlköğretim Okulu                                 Dağlıca Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   790611            Ozanpınar İlköğretim Okulu     4724271081               Ozanpınar Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   791055            Soğukpınar İlköğretim Okulu                           Soğukpınar Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792970            Mızrak İlköğretim Okulu                                 Mızrak Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792921            Kesik İlköğretim Okulu            4724281081               Kesik Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792862            Kuşkaya İlköğretim Okulu                               Kuşkaya Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792813            Kaşönü İlköğretim Okulu         4724241004               Kaşönü Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792323            Hacıyusuf İlköğretim Okulu      4724218092               Hacıyusuf Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792203            Gülçimen İlköğretim Okulu                              Gülçimen          İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   793867            Dikme İlköğretim Okulu                                  Dikme Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   793806            Dikbıyık İlköğretim Okulu                               Dikbıyık Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   793759            Dibelek İlköğretim Okulu                                Dibelek Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   796308            Adakent İlköğretim Okulu                               Adakent Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   795878            Taşbudak İlköğretim Okulu                             Taşbudak Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   795830            Şekerbulak İlköğretim Okulu   5052326937                Şekerbulak Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   791271            Suvar İlköğretim Okulu                                   Suvar Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   810467            Şht.Piyd.Komando Er Lütfi Şenlik İlköğ.Ok.                                       İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   797279            Bozkaş İlköğretim Okulu                                 Bozkaş Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   797218            Bolaşlı İlköğretim Okulu                                  Bolaşlı Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   797160            Bişe İlköğretim Okulu                          Bişe Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   797111            Bintosun İlköğretim Okulu                               Bintosun Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   796884            Aş.Karahalit İlköğretim Okulu  4724221200               Aşağı Karahalit Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   796835            Aş.Kargalık İlköğretim Okulu                          Aşağı Kargalık Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   796715            Yeniköy İlköğretim Okulu        4724221204               Yeniköy Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792599            İpekkuşak İlköğretim Okulu                            İpekkuşak Köyü          İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792372            Hürriyet İlköğretim Okulu                                Hürriyet Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   790934            Sincan İlköğretim Okulu                                  Sincan Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   790493            Otluca İlköğretim Okulu                                  Otluca Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   793581            Daldalık İlköğretim Okulu                                Daldalık Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   790385            Ocakbaşı İlköğretim Okulu                              Ocakbaşı Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   964871            Adalet İlköğretim Okulu                                              İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   217272            Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu  4724112397               Öğretmenevi Tutak            Öğretmen Evi

Ağrı     Tutak   251215            Gazi İlköğretim Okulu  4724112011               Cumhuriyet Cadd.Tutak           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   117271            İmam Hatip Lisesi        4724112305    4724112305    PINAR MAHALLESİ ESMER KÖYÜ YOLU ÜZERİ            İmam Hatip Lisesi

Ağrı     Tutak   117295            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü       4724112585    4724112022    Milli Eğitim Müdürlüğü Tutak            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ağrı     Tutak   117283            Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu   4724112103               H.Eğt.Merkezi Tutak            Halk Eğitim Merkezi

Ağrı     Tutak   381491            Tutak Çok Programlı Lise        4724112015    4724112324    Murat Mah.Okullar Sok. 04700-Tutak/Ağri        Çok Programlı Lise (Tic. Tur. Öğ. Gn. M)

Ağrı     Tutak   591112            Esmer İlköğretim Okulu                                   ESMER KÖYÜ/AGRİ/TUTAK            İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   621832            Karacan İlköğretim Okulu        4724271099               Karacan Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591303            Atabındı İlköğretim Okulu                               Atabindi Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   590993            Batmıs İlköğretim Okulu                                  Batmış Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   117246            Yatılı İlköğretim Bölge Okulu   4724112379    4724112370    Yibo.Tutak      Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

Ağrı     Tutak   791163            Sorguçlu İlköğretim Okulu                               Sorguçlu Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591220            Sarıgoze İlköğretim Okulu                               Saıgöze Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   790826            Palandöken İlköğretim Okulu   4724261069               Palandöken Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   790718            Öndül İlköğretim Okulu                                   Öndül Köyü     İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591232            Ortayamac İlköğretim Okulu                           Ortayamaç Köyü         İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792754            Karahan İlköğretim Okulu                               Karahan Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792646            Karaağaç İlköğretim Okulu      4724281063               Karaağaç Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792480            İsaabat İlköğretim Okulu                                 İsaabat Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   796201            Yk.Özdek İlköğretim Okulu                            Yukarı Özdek Köyü    İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   795986            Yk.Karahalit İlköğretim Okulu 4724221080               Yukarıkarahalit Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   792431            İkigözüm İlköğretim Okulu                              İkigözüm Köyü            İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591090            Gunesgoren İlköğretim Okulu                          Güneşgören Köyü        İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591148            Gecımlı İlköğretim Okulu         4724112585    4724112585    Geçimli Köyü   İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591339            Doskaya İlköğretim Okulu                               Döşkaya Köyü İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   793639            Dayıpınar İlköğretim İlköğretim Okulu                         Dayıpınar Köyü           İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   793365            Çukurkonak İlköğretim Okulu                         Çukurkonak Köyü       İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   591004            Bayındır İlköğretim Okulu                                Bayındır Köyü  İlköğretim Okulu

Ağrı     Tutak   796095            Yk.Kargalık İlköğretim Okulu                                     İlköğretim Okulu