Ahşap Doğramacı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Ahşap Doğramacı, el takımları, makine ve ekipman kullanarak, ahşap malzemelerden her türlü sabit ve hareketli doğramaların imalat, montaj ve onarım işlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Doğramacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite  gerekliliklerine uygun olarak:
a) Makine ve ekipmanın periyodik bakımını yapmak, seri imalat için  kalıp hazırlamak ve makineleri ayarlamak,
b) Imalat türüne göre ahşap elemanların kaba kesimini yapmak ve net  ölçülerine getirmek, iş parçalarının işlem yerlerini markalamak,
c) Doğramaya delik, zıvana, istavroz, diş, kertme, kordon ve lamba, kilit, mandal karşılıkları  ve menteşe yerleri açmak Kasa çerçevelerini, kapı ve pencere kanat elemanlarını çatmak, yüzey kaplamasını preslemek ve doğramayı kesin  ölçülerine getirmek, 
d) Imalatın ölçü ve kalitesini kontrol etmek, 
e) Kasa yüksekliğini kota getrimek ve kasayı yerine sıkıştırmak,
f) Sabit doğramayı terazi ve şakülüne getirmek ve tesbit etmek,
g) Kilit  ve menteşe aksamını takmak,
h) Pergule ve kameriye taşıyıcı direklerini yerine monte etmek,

       vb.  görev ve işlemleri yerine getirir