Ahşap Yat ve Tekne Yapımcısı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Aldığı siparişe göre ahşap yat ve tekne gibi araçlar ve bu araçlarda bulunan mobilyaları tasarlayan, imal ve tamir eden, bakımını yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ahşap Yat ve Tekne Yapımcısı,  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterinin isteğine göre ahşap tekne ve yat tasarlamak, maliyetini hesaplamak,
b) Yapılacak işler için malzeme listesi hazırlamak, satın almak,
c) Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okumak, yorumlamak ve ağaç üzerine çizim yapmak,
d) Projeye göre omurgayı ve iskeleti hazırlamak,
e) Hazırladığı omurga ve iskeletin montajını yapmak,
f) Kaplama öncesi işleri yapmak, dış kaplamayı yapmak, güverteyi kaplamak,
g) Kaplamanın izolasyonunu yapmak,
h) Donanımların imalatını ve montajını yapmak,
i) İmal ettiği ürünün kalite kontrolünü yapmak,
j) Tekne ve yatların ahşap kısımlarının tamir ve bakımını yapmak,
k) Tekne ve yat gibi deniz araçları ve parçalarının satışını yapmak,
l) Kullanılan makine ve malzemelerin hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlamak,

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.