AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ bölümü hakkında bilgi


AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ

Programın Amacı

Kişi aile ve toplumun refah ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi, rahat ve sağlıklı bir yaşam sağlanması için aile ve toplumun değişen ihtiyaçları, çağın değişen koşullarına uygun biçimde mevcut kaynaklardan en üst düzeyde yararlanma yıllarına yönelik eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Temel bilim derslerinin yanı sıra alan dersleri ve öğretmenlik formasyon dersleri okutulur.

Çalışma Alanları

Mezunlar meslek liselerinde öğretmenlik yapabildikleri gibi, toplum kalkınmasına ve halk sağlığına yönelik araştırmalar yapan özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler