AKTÜARYA bölümü hakkında bilgi


AKTÜARYA

Programın Amacı

Aktüerya programının amacı, sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak
elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli
derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi
analizi, finansal piyasalar ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik
teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve
ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve
yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Mezunlar “Aktüer” unvanı ile görev alabilirler.
Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın, kaza ve özellikle
ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme
olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı
sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini belirler.

Çalışma Alanları

Aktüerler sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal
güvenlik kurumlarında görev alırlar. Türkiye’de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda
yetişmiş insangücüne ihtiyaç artmaktadır.