Aktüer mesleği hakkında bilgi


Meslek Adı : Aktüer
 
 
Grup Bilgileri
 
Meslek Ana Grubu : PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
 
Meslek Alt Ana Grubu : DİĞER SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR
 
Meslek Kategorisi : MATEMATİKÇİLER, İSTATİSTİKÇİLER VE İLGİLİ PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI
 
Meslek Birim Grubu : Matematikçiler ve ilgili profesyonel meslek mensupları
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
 
 
Meslek Detay Bilgileri
 
Meslek Tanımı :
Emeklilik veya sigorta mevzuatı konularında istatistik, matematik ve maliye hesaplarla uğraşan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Aktüer işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Emeklilik, ölüm, hastalık ve kazalar gibi durumlar karşısında rizikoları göz önüne alarak istatistik, matematik ve mali konularda ihtimal hesapları yapmak,
b) Kazaları değerlendirerek ihtimalleri hesaplamak,
c) Kişilerin yaşını, mesleğini, cinsiyetini, yaralanma ve suç ve ıskonto yüzdesini dikkate alarak tazminat hesabı yapmak,
d) Sigortalının ölümünde yapılacak ödemeleri yaralanma veya poliçe müddetini bitiminde sigortalıya ödenecek tazminat ve prim oranlarını tespit etmek,
e) İstatistik verilerinden yararlanarak ölüm tabloları düzenlemek,
f) Poliçe gelirlerinden ayrılacak öz kaynak hesapları yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.