Alanyurt Belediyesi


Alanyurt Belediyesi telefon numarası, Alanyurt Belediyesi adres, Alanyurt Belediyesi sitesi, Alanyurt Belediyesi faks numarası, Alanyurt Belediyesi iletişim bilgileri sayfanın konularıdır.

 

Alanyurt Belediyesi
Adres: Gölköy Cad.

Alanyurt, Gölköy, Ordu

Telefon Numarası:

+90 452 756 20 20