Albert Ellis kimdir hayatı hakkında bilgi biyografisi


1913 yılında Pitsburgh’ta doğmuştur.
İş yönetimi alanından mezun olmuştur.
İlk yaptığı iş, hediye ve süs eşyası firmasında personel yöneticiliğiydi.
Ellis boş zamanlarında özellikle “cinsellik ve aile devrimi” konularında yazmaya başlamıştır.
28 yaşına kadar 20 el yazması kitapcık ve şiirler yazmıştır.
Özel olarak aile cinsellik danışmanlığı yapmaya başlamıştır.
1947 den 1953 e kadar klasik psikoanaliz ve analitik yönelimlerle ilgili terapi yapmıştır.
Ellis,psikoanaliz yöntemlerinden daha çok, aktif- yönlendirici yöntemlerini aile ve cinsel terapide kullanmaya başlamıştır.
1955’lerde hümanistik, filozofik ve davranış terapilerinin birleşimi olan ( Rational Emotive Therapy- RET)= AKILCI-DUYGUSAL TERAPİyi ortaya çıkarmıştır.
Rational Emotive Therapy- RET / akılcı duygusal terapi ADT )
Ellis Ret in babası ,bilişsel davranısçı,terapilerinde büyük babası olarak bilinir. 1959’da bir egitim örgütü olan Akılcı Yasam Enstitüsü Sirketi kurulmustur. 1968’de de The Institute
for Advanced Study in Rational Psychotherapy adında New York eyalet üniversitesi
tarafından desteklenen bir eğitim örgütü kurulmuştur. Ellis , ADT , cinsellik ve evlilikle ilgili 30 dan fazla kitap ve 300 makale yayınlamıştır.