Alıştırıcı-Montör (Ağaç İşleme Makineleri) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Ağaç biçen veya şekillendiren makinelerin imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör (Ağaç işleme Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da belirtilenlere benzemekle               beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren matkap, testere, planya ve vargel tezgahları gibi ağaç işleyen           makineler üzerinde çalışmak,     vb. görev ve işlemleri yerine getirir.