ALIŞTIRICI-MONTÖR (İÇTEN ATEŞLEMELİ MOTORLAR) (DENİZ VE UÇAK MOTORLARI HARİ mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Gemi ve uçaklarda kullanılandan gayri içten ateşlemeli motorların imalinde parçaları birbirine alıştıran , birleştiren ve monte eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör(İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz ve Uçak Motorları Hariç)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren gaz, benzin, dizel ve diğer içten ateşlemeli motorlar üzerinde çalışmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.