Alıştırıcı-Montör (Maden ocakları Basınçlı Hava Makineleri) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Basınçlı hava ve su ile çalışan çeşitli makine ve sistemlerin parçalarını birbirine alıştıran, birleştiren ve maden ocakları içine monte eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle  beraber hava pervaneleri, küçük vinçler ve su tulumbaları ile bunlar gibi basınçlı hava, su ile çalışan diğer makineler üzerinde çalışmak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.