Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak ve Deniz Türbinleri Hariç) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Gemi ve uçaklarda kullanılanlardan gayri türbinlerin imalinde parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör(Türbinler) (Uçak ve Deniz Türbinleri Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?de belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren türbinler üzerinde çalışmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.