Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Uçakların gövde, kuyruk, kanat, iniş takımı gibi konstrüksiyon aksamını ve uçak konstrüksiyonu ile ilgili diğer aksamı birleştiren ve monte eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı- Montör (Uçak Gövdesi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ozalit planlarını ve şartnameleri incelemek,
b) Uçak gövde iskeleti aksamını tespit aparatında birleştirmek ve montajın ıslahı için                                                                                                        gereken hallerde ayrıca aletler  kullanmak,
c) Aksamı bilezikler,  vida veya nokta kaynağı ile geçici olarak tespit etmek,
d) Perçin deliklerinin yerlerine işaret etmek,
e) Perçinlenecek parçalara matkapla delik açmak,
f) Açılan delikleri raybalar ve üzerlerine havşa  yatakları açmak,
g) Parçaları perçinle birleştirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.