Alıştırıcı-Montör (Ziraat Makineleri) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Ziraat makineleri imalinde kullanılan parçaları birbirine alıştıran, birleştiren ve monte eden kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Alıştırıcı-Montör(Ziraat Makineleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Esas görevleri Metal Mamuller Alıştırıcı-Montörü (Genel) (8281.13)?da belirtilenlere benzemekle beraber özel bilgiye ihtiyaç gösteren biçme ve dövme makineleri yahut süt sağma makineleri üzerinde çalışmak,                          vb. görev ve işlemleri yerine getirir.