ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ bölümü hakkında bilgi


ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ

Programın Amacı

Alman dili başta olmak üzere Almanca konuşulan ülkelerin kültür edebiyat ve tarihi
gelişimleri üzerine eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Alman kültür tarihi, metin çalışmaları, Alman dili grameri, kültür tarihi, metinlerle Alman
Edebiyatı, Yazılı anlatım, Alman dili tarihi, şiir incelemeleri, çağdaş metinler, 18.yy Alman
Edebiyatı, söz dizim ve anlam bilim, dram semineri, romantik dönem Alman Edebiyatı ve
Alman Edebiyatında Gerçeklik gibi dersler okutulmaktadır.

Çalışma Alanları

Üniversitelerde, turizm ve kültürle ilgili alanlarda resmi ve özel kuruluşların dış ilişkiler
servislerinde ve tercüme işlerinde çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar okullarda
öğretmenlik yapabilirler.

Okul ve büro ortamında; meslektaşları, eğitimciler ve yöneticilerle beraber çalışırlar.