Alparslan Türkeş Hakkında Bilgi


 Türk devlet ve siyaset adamı. Asıl adı, Hüseyin Feyzullah’dır. Türkeş’in ataları Kayserilidir. Büyük dedesi Arif Ağa, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli köyünden göç ederek Kıbrıs’a yerleşti. Alparslan Türkeş de Kıbrıs’da 1917 yılında dünyaya geldi.

Türkeş, ilk ve orta öğrenimini Lefkoşe’de yaptı. İngiliz işgal idaresi altında duyduğu vatan ve hürriyet hasreti ile ailece Türkiye’ye göç edip, İstanbul’a yerleşti.

Küçük yaşlarından itibaren askerlik mesleğine gönül veren Türkeş, 1933’te Kuleli Askeri Lisesine girdi ve 1936’da başarı ile mezun oldu; Harp Okuluna geçdi. 1938 yılında Harp Okulunu bitirerek, Piyade Asteğmeni rütbesiyle, Piyade Atış Okuluna girdi. 1939 yılında teğmen rütbesiyle ordu saflarına katıldı. Orduda hizmetleriyle muntazam terfi aldı. Harp akademisi imtihanlarını kazanarak, başarılı bir öğretimden sonra Kurmay subay oldu.

1948’de Genel Kurmaylıkça açılan imtihanlarda muvaffakiyet göstererek Amerika’ya tahsile gönderildi. Orada Amerikan Piyade Okulu ve Amerikan Harp Akademisi tahsilini iyi derece ile bitirdi.

1955’te Kurmay Binbaşı olan Türkeş, Amerika’da Washington’da bulunan “Daimi Grup” nezdinde, Türk Genel Kurmayı’nın temsil hey’eti üyeliğine getirildi; 1957 yılı sonuna kadar bu vazifeyi başarı ile ifa etti.

Türkeş bu süre içinde “University of America” (Amerikan Üniversitesi)’ne devam etti ve “İnternational Economic” öğrenimi gördü. Yurda dönen Türkeş, 1959’da Almanya’ya Atom ve Nükleer Okulu’na gönderilerek, bu okulu da başarı ile bitirdi. 27 Mayıs 1960 tarihine kadar Avrupa’da çeşitli NATO toplantılarında ve askeri manevralarında Türk Genel Kurmayı temsilcisi olarak bulundu.

27 Mayıs 1960 ihtilalinde aktif rol oynayan Alparslan Türkeş, ihtilal hükümetinde Başbakanlık müsteşarlığı yaptı. Daha sonra “Milli Birlik Komitesi”nde çıkan ihtilaflar üzerine emekliye ayrılarak Türkiye’nin Hindistan büyükelçiliğine müşavir olarak tayin edildi. 1963’te tekrar yurda döndü.

1965’de CKMP’den Ankara milletvekili seçilen Alparslan Türkeş, 1969’da partinin adının Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirilmesinden sonra, parti genelbaşkanı olarak aynı yıl Adana milletvekili oldu. 1980 Eylülü’ne kadar parlamenterliğini devam ettirdi.

Kendisini seven gençlik ve parti mensuplarınca “Başbuğ” ünvanıyla anılmaya başlanan Türkeş, görüşlerini ve fikirlerini “Dokuz ışık doktrini” adını verdiği; “Milliyetçilik, ahlakçılık, ilimcilik, toplumculuk, hürriyetçilik, gelişmecilik ve halkçılık” adı altında topladı. 12 Eylül 1980 tarihine kadar 1975’de dörtlü sonra üçlü koalisyon hükümetlerinde (I. ve II. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde) başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

12 Eylül 1980 harekatından sonra tutuklandı. Yargılama sonucu 11 yıl hüküm giymesiyle sonuçlandı. Ankara Sıkıyönetim mahkemesi tutuklu kaldığı süreleri dikkate alarak salıverilmesine karar verdi. Askeri Yargıtayda temyiz edilerek beratına karar verildi. Eski siyasetçilere siyaset yasağının 6 Eylül 1987’deki halkoylamasıyla kaldırılmasından sonra Milliyetçi Çalışma Partisi’ne (MÇP’ye) girdi ve genel başkanlığa seçildi. Alparslan Türkeş 20 Ekim 1991’de yapılan milletvekili erken genel seçimlerine partisinden istifa ederek, Refah Partisi listesinden (RP) bağımsız Yozgat milletvekili aday adayı olarak seçimleri katıldı. Milletvekili seçilerek Büyük Millet Meclisine girdi. Daha sonra 19 milletvekili arkadaşı ile Refah Partisinden ayrıldı. Daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisine geçerek Genel Başkan oldu.

Tuğrul, Ahmet, Ayzıt, Umay, Selcen, Çağrı ve Ayyüce isminde altı çocuğu olan Türkeş’in yirmiye yakın basılı eseri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Dokuz Işık, 1944 Milliyetçilik Olayı, Türkiye’nin Meseleleri, Yeni Ufuklara Doğru, 27 Mayıs, 13 Kasım, 21 Mayıs ve Gerçekler, Temel Görüşler.