Als sınav başvuru ve klavuz ücreti


ALS Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı Başvuru ücret bilgileri;
Kılavuz ve başvurma ile sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.