Alt Küme nedir


Unsurları daha geniş bir verili kümeye ait olan bir ikincil ya da alt kümeyi ifade eder. Sınıflamalarda bunlar verilen bir amaca yönelik olarak tanımlanmış bir kategori grubu olabilir ve verilen bir seviyede tanımlanabilirler. Örneğin, hiyerarşik bir sınıflamada bir alt küme, kümenin genel kategorisinin altında kalan ayrıntılı kategoriler olabilir.