Alt yapı teknisyenliği mesleği hakkında bilgi


ALT YAPI TEKNİSYENİ
_______________________________________________________________TANIM
Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa edilmesi için, inşaat işçileri, ve ustalarla birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve inşaat mühendisi ile işçiler arasında görev yapan kişidir.
GÖREVLER
– Değişik ölçme tekniklerini kullanarak zeminin (toprağın) yapıya uygunluğunu tespit etmede mühendise ve teknikere yardım eder,
– Ölçüm sonucunda ortaya çıkan bulguları raporlaştırarak inşaat mühendisine verir,
– Yol yapımında asfaltın hazırlanması, yolun doldurulması ve korunması çalışmalarında bulunur,
– Kullanılacak malzemenin cinsini, miktarını hesaplar ve kullanım sonunda kontrol ederek kontrol mühendisine yardımcı olur,
– Betonun çekme ve basıncını ölçerek kıvamını ve su miktarını belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Zemin ölçme araçları,
– Her tür inşaat malzeme ve aletleri,
– Çizelgeler, formlar, defterler vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Alt yapı teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Normal düzeyde sayısal yeteneğe, şekil-uzay yeteneğine sahip,
– El ve gözü uyumlu kullanabilen,
– Ayrıntılarla uğraşmaktan zevk alan,
– Sabırlı ve titiz,
– Ekip çalışmasından hoşlanan,
– Sorumluluk sahibi,
– Sağlığı her türlü iklim koşullarında çalışmaya uygun
kimseler olması gerekmektedir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Alt yapı teknisyenleri, çoğunlukla açık havada, şantiyede çalışırlar. Zaman zaman da büroda görev yaparlar. Çalışırken mühendisler, teknikerler, ustalar ve işçilerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Alt yapı Teknisyenlerinin çalışma alanları oldukça geniş olup, DSİ, Bayındırlık, Köy Hizmetleri, Karayolları, İller Bankası, belediyeler ile özel sektöre ait inşaat projelerinde iş bulma olanakları mevcuttur. Ancak, ülkemizde alt yapı bölümünden mezun olanların ancak %30’nun kendi mesleklerinde çalıştıkları görülmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi teknik liselerin ve “Endüstri Meslek Lisesi “Alt Yapı Bölümleri”nde verilmektedir.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Teknik Liselere girebilmek için;
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Endüstri meslek lisesine devam ederek 1. sınıfta belli derslerden “Teknik Lise Yönetmeliği”nde belirlenen başarı ortalamasını sağlamak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
İlköğretim üzerine öğretim veren Endüstri meslek liselerin ve teknik liselerin öğretim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere;
Türk Dili Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Tarih gibi kültür derslerinin yanı sıra; Statik ve Yapı Hesabı, Meslek Bilgisi, Genel Jeoloji, Laboratuar, Zemin Mekaniği, Topoğrafya, Hidrolik, Yol Bilgisi, Mukavemet, Su getirme ve Kanalizasyon, Betonarme, Yapı işletmesi ve Maliyet Analizi, Yol Projesi, Şehir-Bölge Planlama, Sulama Drenaj gibi meslek dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin Altyapı” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca meslek liselerinin “Altyapı” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Altyapı” alanından mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle, öncelikle yerleştirilebilmektedirler.”

Mühendislik fakültelerinin “İnşaat Mühendisliği” bölümünde eğitim görerek “İnşaat Mühendisi” unvanına sahip olabilirler. Ancak bu lisans programına başvurduğunda lise “Fen” kolu çıkışlılara göre bu bölüme girme şansları çok zayıftır.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

İşletmelerde yapılan staj sırasında aylık olarak asgari ücretin %30’u kadar kazanç elde ederler.
Kamu sektöründe-teknik hizmetler sınıfında 11. derecenin 3. kademesinde işe başlamakta ve yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret almaktadırlar.

Özel sektörde ise kazanç, çalışan işyeri, deneyim ve pozisyona göre farklılıklar göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.