Amatör Denizcilik Belgesi İşlemleri hakkında bilgi


Bu hizmet amatör denizcilik belgesi alabilmek için girilen sınav başvuru işlemlerinin yapılmasını sağlar. Başvuru yapabilmek için öncelikle başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için http://www.adf.org.tr/ bağlantısını kullanınız.