Ambalajcı (Elle) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Tahta sandık, kafes sandık, karton ,fıçı veya diğer kapları elle dolduran ve ambalajlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ambalajcı (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Malzemenin etrafına kâğıt, ince talaş, oluklu karton, bez veya diğer maddeler sarmak,
b) Küçük maddeleri katlayıp istif ederek veya düzenleyerek kaplamak, içine yerleştirmek,
c) Büyük eşyaları bir ağaç taban üzerine cıvata, çember ve diğer maddelerle tespit etmek,
d) Önceden hazırlanmış takozları eşyaların etrafına yerleştirip çivilemek,
e) Ambalajdan önce eşyaların yüzlerini temizlemek,
f) Metal eşya üzerine paslanmaması için kalın yağlar sürmek,
g) Kapları tutkalla veya zamklı kâğıt bantlarla yapıştırmak, tel veya çemberlerle sağlamlaştırmak,
h) Kaplara ticari markalar veya etiketler yapıştırmak.      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.