Ambar İşçisi (Portör) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
-Ambara giren malların taşınması, sınıflandırılması, istif edilmesi, korunması, tüketim maddelerinin zamanında kullanılmasının sağlanması; ambarın tertip düzen ve temizlik işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ambar İşçisi (Portör); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :
a) Ambara gelen malların ait oldukları raflara veya soğuk hava depo/dolaplarına yerleştirmek,
b) Kullanım ömürleri dolmuş tüketim maddelerini tespit ederek ambar sorumlusuna bildirmek,
c) Departmanlardan istenilen  mal/malzemeleri hazırlayarak teslim etmek
d) Soğutucuları kontrol ederek, istenilen ayarlarda çalışmalarını sağlamak,
e) Ambardaki tüketim maddelerini son kullanım tarihlerine göre istifleyerek zamanında kullanımlarını sağlama ve kullanım tarihleri geçenleri ayıklamak,
f) Ambarın düzeninden, güvenliğinden sorumlu olmak ve genel temizliğini yapmak,          vb. görev ve işlemleri yerine getirir.