Ambarcı (Tersane) mesleği tanımı hakkında bilgi

Meslek Tanımı :
-Gemilerin üretilmesi için gerekli malzemenin depoya alınması, takibi ve ilgili birimlere teslim edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Ambarcı (Tersane), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ambara giren malın sayımını ve kontrolünü yaparak teslim almak,
b) Ambara giren  malın ambar içindeki dağılımını yapmak,
c) Malı teslim alacak birimlere iletilmesini sağlamak,
d) Depo içi organizasyonu yapmak,
e) Stoklardaki malzemelerin yeterliliğini kontrol edip malzemenin eksikliğini bildirerek malzeme  talebinde bulunmak
f) Talep edilen malzemenin takibini yapmak,
g) Malın teslim edilmesi aşamasında daha önceden açılan talepler doğrultusunda bilgisayara girip malzeme envanteri oluşturmak,
h) Envanteri kontrol altında tutmak,
i) Depo çıkışlarını, depo çıkış fişi ve iş emri formlarıyla kayıt altına almak,
j) Kayıtların yedeklenmesi ve saklanmasını sağlamak,
k) Tersanenin üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin talebi ve stoğunu kontrol etmek ve güncel olarak tutmak,
l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir